na úvod  /   Oddělení nemocnice   /   CS   /   Centrální sterilizace

Navigace na stránce

Centrální sterilizace

Oddělení Centrálních operačních sálů a Centrální sterilizace bylo uvedeno do provozu v roce 1999. Do té doby měl každý operační obor vlastní operační sály. Cílem je využití operačních sálů a zajištění bezpečného sterilního materiálu pro celou nemocnici. Oddělení COS a CS splňuje všechny technické požadavky zdravotnických budov s tímto účelem a tím vytváří nejlepší podmínky pro splnění všech hygienických požadavků provozu. Oddělení Centrální sterilizace poskytuje služby sterilizace zdravotnických prostředků pro celou nemocnici a pro externí zákazníky. 
Sterilizace zdravotnických prostředků je prováděna v souladu s platnou legislativou a dle návodu doporučení výrobce těchto prostředků.
Celý sterilizační proces je validován, kontrolován předepsanými testy, trvale dokumentován a splňuje předpisy dané Vyhláškou MZ č. 306/2012 Sb. o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a platnými normami ČSN EN ISO.
Oddělení centrální sterilizace je certifikováno dle normy EN ISO 13485.
Centrální sterilizace je akreditováno pro praktickou část vzdělávacího programu.

Provoz oddělení zajišťuje předsterilizační přípravu (mytí v dezinfektorech, čištění ultrazvukem), balení do speciálních obalů a sterilizaci zdravotnických prostředků. Je vybaven moderní zdravotnickou technikou a provoz zajišťuje kvalifikovaný personál.
Zavedený informační systém Medix zajišťuje elektronickou dokumentaci celého procesu sterilizace a identifikaci zdravotnických prostředků s využítím čárových kódů.
Cílem centrální sterilizace je poskytování vysoce kvalitních služeb s elektronickou dokumentací a garantovaným splněním veškerých legislativních a technických náležitostí nutných při zpracování, sterilizaci, skladování a výdeji veškerého zdravotnického materiálu.

Oddělení CS – nabídka služeb pro externí zákazníky