Etický kodex

na úvod  /   Etický kodex

Navigace na stránce
na úvod Etický kodex

Etický kodex

Etický kodex pro zaměstnance

Vážení pacienti, vážíme si toho, že jste při řešení svých zdravotních problémů dali důvěru naší nemocnici. Právem při poskytování zdravotní péče očekáváte od zdravotnických pracovníků nejen profesionálně odborný, ale také lidský přístup. Naši zaměstnanci ctí při poskytování léčebné a ošetřovatelské péče níže uvedené zásady přístupu k Vám pacientům.

1. OSOBNÍ PŘÍSTUP

Náš pacient vždy ví, kdo je jeho ošetřující lékař a která sestra se o něj dnes stará. Každý člen týmu, který se podílí na léčbě či vyšetření a potkává se s pacientem poprvé, se osobně představí. Pacienta vždy oslovujeme jeho jménem, bez označení diagnózy.

2. VLÍDNOST

Vlídnost neznamená přehnaná familiérnost. Nemocný člověk si zaslouží vlídné jednání i od unaveného zdravotníka. Úsměv nás nic nestojí a přesto dává hodně.

3. PRÁVO NA INFORMACI

Právo pacienta na informaci o zdravotním stavu je absolutní. Náš pacient není nikdy podceňován ve schopnosti informaci pochopit. Informaci pacient dostává v klidu a soukromí.

4. PRÁVO NA VOLBU

Náš pacient vždy ví, jaké jsou alternativy navrhovaného postupu. Respektujeme jeho přání, pokud tato nejsou v rozporu se zákony.

5. SOUCIT

Každý nemocný člověk si zaslouží soucit. Jeho přiměřený projev dává pacientovi jistotu, že není na své trápení sám. Dává mu současně naději.

6. DŮSTOJNOST

Pacient cítí, že je pro nás konkrétní lidskou bytostí, zasluhující si individuální a důstojný přístup. Důstojnost zachováváme způsobem komunikace a chováním, a to bez ohledu na věk, pohlaví, rasu a sociální skupinu.

7. DISKRÉTNOST A SOUKROMÍ

Pacientova zdravotní data vždy považujeme za důvěrná. Vyšetření a zákroky provádíme za přítomnosti jen minimálního nutného počtu osob. S nahotou a studem našich pacientů nakládáme jako s vlastními pocity.

8. ZACHOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH VZTAHŮ

Pobyt v nemocnici neznamená automaticky vytržení z rodinných a sociálních vztahů. Právo na sociální kontakty pacientů omezujeme co nejméně a jen v nejnutnějších případech.

9. CELKOVÝ DOJEM

Pocit důvěry je formován i neverbálním projevem. Čistota a upravenost je projevem seriozního přístupu k pacientovi.

10. POKUD NESTÍHÁM ČI CHYBUJI - KOMUNIKUJI

Pacient čeká jen nezbytně dlouhou dobu. Je-li čekání delší než 45 minut, je vždy osloven zdravotníkem s vysvětlením. Pacient je první, kdo se dovídá o našich komplikacích a chybách. Spolupráce a důvěra pacienta je jediná správná cesta k jejich odstranění.

Vážení pacienti, pokud byste se setkali s jednáním zdravotnických pracovníků, které by bylo v rozporu s výše uvedenými pravidly, můžete svůj názor vyjádřit v dotazníku spokojenosti, prostřednictvím kontaktního formuláře našich webových stránek nebo osobně na úseku kvality (ředitelství nemocnice) v pracovních dnech v době od 8:00 - 12:00 hodin.

Chceme, abyste byli s naší péčí spokojeni a uvítáme Vaše podněty a názory. Prosíme však, abyste si i Vy uvědomili, že práce našich zdravotníků je náročná a často spojená s velkou psychickou zátěží.

JUDr. Věra Palečková
ředitelka nemocnice