na úvod  /   Oddělení nemocnice   /   Infekční   /   Ambulance oddělení

Navigace na stránce

Ambulance oddělení

Antibiotické středisko, Pracovní skupina pro kontrolu nozokomiálních infekcí
V rámci nemocnice provádíme konzultační činnost racionální antibiotické terapie u hospitalizovaných pacientů. Lékaři infekčního oddělení vedou Antibiotické středisko a Pracovní skupinu pro kontrolu nozokomiálních infekcí v nemocnici. Podílíme se na práci Krajské epidemiologické komise Kraje Vysočina. Každoročně se aktivně podílíme na odborném programu přednášek s infekční tematikou nejen v rámci našeho regionu, ale i na celostátní úrovni. V současné době se účastníme mezinárodní multicentrické studie týkající se léčby postantibiotického klostridiového průjmu.

Seznam ambulancí na oddělení

Kde nás najdete

Orientační plánek nemocnice

PAVILON
03

[suterén]