COVID-19 Informace pro občany

na úvod  /   COVID-19 Informace pro občany

Navigace na stránce
na úvod COVID-19 Informace pro občany

COVID-19 Informace pro občanyInformace o COVID-19

Pravidla návštěv rodinných příslušníků hospitalizovaných pacientů po 25. 5. 2020

S ohledem na aktuální epidemiologickou situaci a s cílem ochrany našich pacientů jsou návštěvy v Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvková organizace, povoleny za níže stanovených podmínek:   

Návštěvní dny:

Středa 15:00-17:00

Neděle 14:00-16:00

příloha: dotazník rizika infekce

Příloha dotazník Dotazník rizika infekce COVID-19

Dotazník lze vyplnit i on-line na webu jdunanavstevu.cz


Návštěvy umožňujeme pouze u pacientů, kteří jsou hospitalizováni více než 5 dnů. Pacienta by měla navštívit pouze jedna osoba. V případě objektivní nutnosti maximálně dvě osoby (např. navštěvující osoba sama potřebuje podporu a doprovod).

Návštěvu je nutné omezit na nezbytně nutnou dobu s ohledem na návštěvy ostatních pacientů. Pokud to zdravotní stav pacienta umožňuje, doporučujeme návštěvu uskutečnit v areálu nemocnice nebo přilehlém parku (za příznivého počasí).

Omezení návštěv se nevztahuje na osoby v terminálním stadiu, zde návštěvy (doba, počet osob) probíhají dle individuální domluvy s ošetřujícím lékařem.

Návštěvy u pacientů hospitalizovaných na ARO, JIP a ODN jsou umožněny pouze po individuální domluvě s ošetřujícím lékařem.

Každému návštěvníkovi bude před návštěvou změřena tělesná teplota bezkontaktním teploměrem.

Každý návštěvník musí vyplnit a předat zdravotnickému personálu Dotazník rizika infekce COVID-19, který je ke stažení a vyplnění v příloze (ne starší jednoho dne).

Pokud na některou otázku Dotazníku rizika infekce COVID-19 odpovíte ANO, návštěvu nemocnice odložte.

Žádáme vás, abyste dotazníky vyplňovali dle skutečnosti, s vědomím možných právních následků v případě nepravdivého prohlášení.

Vyzýváme návštěvy, aby dodržovaly hygienická a další opatření, zejména nošení roušek, dezinfekci rukou při vstupu a odchodu do/z prostor nemocnice, dodržování odstupů od ostatních osob a řídily se pokyny zdravotnického personálu.

Děkujeme za pochopení a spolupráci.

25. 5. 2020 | PDF Dotazník rizika infekce COVID-19

 

Pravidla pro návštěvu na oddělení ODN a DIOP od 25. 5. 2020

Všechny návštěvy na ODN a DIOP budou povoleny pouze PO PŘEDCHOZÍ INDIVIDUÁLNÍ DOMLUVĚ s ošetřujícím lékařem, bude zapsána do dokumentace. Telefonická domluva návštěvy je možná POUZE v pracovní dny v době od 13-15 hod.

Návštěvní dny:

Středa 15:00-17:00

Neděle 14:00-16:00

Všechny návštěvy na ODN a DIOP budou povoleny pouze po předchozí individuální domluvě s ošetřujícím lékařem, bude zapsána do dokumentace.

Telefonická domluva návštěvy je možná POUZE v pracovní dny v době od 13-15 hod.

Telefonní kontakty (prosíme, volejte pouze v uvedenou dobu)

ODN 1 a DIOP – 566 801 403

ODN 2 – 566 801 408

ODN 3 – 566 801 273

  • Pacienta může navštívit pouze 1 osoba z rodiny, a to  především manžel/ka nebo partner/ka nebo děti pacienta. Nejsou povoleny návštěvy vnoučat a malých dětí.
  • Délku návštěvy je nutno omezit na nezbytně nutnou dobu, doporučeno maximálně 20 min.
  • Každý návštěvník musí vyplnit a předat zdravotnickému personálu Dotazník rizika infekce COVID-19, který je ke stažení a vyplnění v příloze (ne starší jednoho dne).
  • Před návštěvou bude navštěvující osobě změřená teplota, která bude zapsána na vyplněný Dotazník a založena do dokumentace pacienta.
  • Pokud na některou otázku Dotazníku rizika infekce COVID-19 odpovíte ANO, návštěvu nemocnice odložte.
  • Žádáme vás, abyste dotazníky vyplňovali dle skutečnosti, s vědomím možných právních následků v případě nepravdivého prohlášení.
  • Vyzýváme návštěvy, aby dodržovaly hygienická a další opatření, zejména nošení roušek, dezinfekci rukou při vstupu a odchodu do/z prostor nemocnice, dodržování odstupů od ostatních osob a řídily se pokyny zdravotnického personálu.
  • Při návštěvě dále platí postup dle pokynů obecných Pravidel návštěv.

Děkujeme za pochopení a spolupráci.

 

Jak to funguje v nemocnici
aktuální informace k 19. 5. 2020

Jak se objednat:

Pacienti novoměstské nemocnice se mohou objednávat telefonicky na potřebná ambulantní vyšetření a plánované (odložené) zákroky. 

Jiný postup platí u pacientů, kteří čekají na operaci na ortopedickém oddělení. Sestřičky ortopedického oddělení pacienty budou postupně oslovovat samy. Na ambulantní vyšetření na ortopedii se pacienti objednávají telefonicky sami. 

Nadále platí: pokud máte teplotu, respirační příznaky, termín operace nebo vyšetření po telefonické konzultaci s personálem nemocnice přesuňte.

Pacientům, kteří budou podstupovat operaci, doporučujeme maximální dodržování epidemiologických opatření.

Telefonní kontakty viz: jednotlivá oddělení a ambulance

 

19. 5. 2020