na úvod  /   Oddělení nemocnice   /   Ortopedie   /   Historie

Navigace na stránce

Historie

V novoměstské nemocnici ortopedie jako samostatný obor dlouho chyběl. V nemocnici byla pouze ortopedická ambulance kde působil primář MUDr. Rudolf Borek, a následně primář MUDr. Pavel Bělehrádek a MUDr. Miroslav Prudký. Traumatologičtí pacienti byli a jsou ošetřováni na zdejší chirurgii a ostatní ortopedičtí nemocní museli lůžkovou ortopedickou péči vyhledávat ve vzdálených zařízeních mimo území našeho okresu. Až rok 1997 přinesl změnu, kdy bylo přerozdělením lůžkového fondu tehdejší chirurgie zřízeno samostatné ortopedické oddělení. Primářem byl jmenován MUDr. Pavel Bělehrádek, který vedl samostatné ortopedické oddělení od 1.9.1997 do července 2006. Ortopedické oddělení po svém vzniku prošlo významnými stavebními změnami. Po krátkodobém, asi 2letém, pobytu v provizorních prostorech bylo v srpnu roku 2004 oddělení přestěhováno do nově rekonstruovaných prostor v centrálním pavilonu chirurgických oborů. Po přestěhování došlo k podstatnému zlepšení komfortu nemocných.

V roce 2006 se stává primářem ortopedického oddělení MUDr. Jaromír Chroustovský a pod jeho vedením dochází k rozvoji operativy velkých kloubů se zaměřením na endoprotézy i artroskopické výkony. Ač malé pracoviště přijalo do svého programu nejmodernější technologie jako je počítačová navigace či nejmodernější implantáty k replantaci již „dosluhujících“ endoprotéz. V oblasti artroskopických technik došlo k rozvoji rekonstrukčních výkonů na kolenním a ramenním kloubu a operacím na dalších kloubech jako je kloub kyčelní. Na špičkové úrovni se rozvinuly operační výkony v oblasti nohy.

Na konci roku 2014 odchází z funkce primáře oddělení MUDr. Jaromír Chroustovský a od ledna 2015 nastupuje na místo primáře doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D., který do dobře fungujícího týmu oddělení, neboť se rozhodl MUDr. Jaromír Chroustovský na oddělení dále pracovat, přináší svoje zkušenosti s chirurgií ruky a zápěstí. Od roku 2016 pořádá Ortropedické oddělení Nemocnice Nové Město na Moravě Setkání ortopedických oddělení kraje Vysočina, kde se diskutují témata, která se tak často nezařazují na program celostátních kongresů. V listopadu 2017 bylo naše oddělení pořadatelem XIV. Kongresu České společnosti chirurgie ruky a III. Kongresu terapie ruky za rekordní účasti 550 lékařů a fyzioterapeutů z celé střední Evropy. Od ledna 2018 Výbor České společnosti pro ortopedii a traumatologii pohybového aparátu zřídil Ortopedickém oddělení Nemocnice Nové Měst na Moravě p.o. konzultační a školící centrum pro celou Českou republiku.