Rezidenční místa

na úvod  /   Kariera   /   Rezidenční místa

Navigace na stránce

Rezidenční místa

  Vyhlášeno výběrové řízení na rezidenční místo LÉKAŘSKÉ OBORY - program č. 2

 

1. Název a adresa vyhlašovatele:
Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace Žd'árská 610, 592 31 Nové Město na Moravě


2. Seznam rezidenčních míst - lékařské obory
    Chirurgie      2

     Vnitřní lékařství  2 

3. Lhůta pro podání přihlášek
    Do 4. září 2020. Přihlášky doručené po tomto datu nebudou zařazeny do výběrového řízení.

4. Místo pro podání přihlášek
    Přihlášku v jednom vyhotovení je možno předat osobně na personální oddělení nemocnice (budova ředitelství, 1. patro, od 6.00 do 14.30) nebo zaslat poštou na personální oddělení na shora uvedenou adresu vyhlašovatele. Obálku označte slovy „Výběrové řízení Rezidenční místo 2020" - NEOTVÍRAT.

     Celé znění výzvy ve formátu PDF

     Příloha č.1 - Příhláška (formát xlsx)

     Příloha č.2 - Osobní dotazník (formát xlsx)