Oddělení Urologie

informace pro pacienty

INFORMACE

pro pacienty

dárci

DÁRCI

a sponzoři

informace pro odborníky

INFORMACE

pro odborníky

Historie oddělení

Historie

vývoj oddělení

Fotogalerie oddělení

Fotogalerie

foto a video

Užitečné odkazy

Užitečné odkazy

na odborné weby

O oddělení

Primář: MUDr. Jaroslav Tůma

 566 801 780

Urologické operace byly prováděny ve zdejší nemocnici v širokém záběru a spektru dlouhodobě v rámci chirurgického oddělení. Zrovna tak se prováděly i základní endoskopické výkony (cystoskopie). Dříve zde byl v rámci chirurgie pouze ordinariát, zastoupen jedním urologem, který současně pracoval ve Velkém Meziříčí, Žďáře nad Sázavou v ON Novém Městě na Moravě.

Samostatné oddělení urologie vzniklo v únoru roku 1997. Tímto rokem začal výrazný rozvoj celého oboru urologie v tomto regionu . V době ustanovení samostatného oddělení pracovali na tomto pracovišti čtyři lékaři.

Přelomovým byl pak rok 1999 , kdy v září došlo k otevření nových centrálních operačních sálů , které byly vybaveny nejmodernější dostupnou endoskopickou a laparoskopickou technikou a instrumentariem, nutných k provádění moderních miniinvazivních zákroků a operací. Zároveň pak bylo umožněno i provádění rozsáhlých onkologicko rekonstrukčních výkonů (ortotopické i heterotopické náhrady močového měchýře). Od této doby poskytuje urologické oddělení široké spektrum výkonů.

Dalším zlomem v kvalitě péče o pacienty byl rok 2001 , kdy na podzim došlo k přesunutí lůžkového oddělení z původních prostor , již nevyhovujících, do zrekonstruované části chirurgického pavilonu. V současné době se nachází v přízemí hlavní budovy s návazností na centrální operační sály a ambulance. Disponuje 21 lůžky v moderně zařízených pokojích se samostatnou toaletou a sprchou.

Obdobně tak tomu bylo i v případě ambulance, která byla v roce 2000 přesunuta do zrekonstruované části. Skládá se z pracovny sestry, pracovny lékaře, v blízkosti umístěného sálu k provádění dalších specializovaných vyšetření.

Urologická ambulance je v provozu denně a kromě základního vyšetření se zde provádějí i specializované urodynamické, endoskopické a ultrasonografické výkony a vyšetření. Nově provádíme i vyšetření spermatu.

Operace pro únik moči u žen byly na oddělení prováděny od samého počátku - a to zprvu miniinvazivní jehlové metody - uretropexe dle Stamey. Od roku 2000 se zde začaly provádět moderní tzv. "páskové" operace metodou TVT a rokem 2001 spektrum obohaceno o provádění obdobné operace metodou IVS anterior, 2005 IVS posterior a plastikami v Theobaldově modifikaci. V současné době je zde prováděna IVS TO - méně invazivní metoda s vynikajícími výsledky.

Specialitou našeho oddělení kromě právě zmíněných závěsných operací pro únik moči jsou laparoskopické operace s tradicí od r. 1996 a to zejména retroperitoneoskopický přístup, kterým se zde běžně provádí plastika ledvinné pánvičky, odstranění ledviny - nefrektomie, resekční výkony ledvin a nefropexe - upevnění ledviny při jejím sestupu. Na našem oddělení byly provedeny i laparoskopické operace ledvin jedním vstupem - takzvaný LESS systém.   Seznam všech prováděným výkonů je v samostatné sekci.

Lékaři urologického oddělení aktivně sledují akuální dění v oboru Urologie, účastní se vzdělávacích kurzů (obory onkourologie, andrologie, problematika inkontinence moči a další) a urologických setkání jak na regionální - krajské, tak i celorepublikové úrovni. V diagnostických a léčebných postupech uplatňují standardy a doporučení Evropské urologické společnosti.

Práce oddělení je prezentována každoročně na regionálním fóru urologů Vysočiny a v minulosti byla představena i v rámci výročních Urologických konferencích Ostravě a Bratislavě.

Aktuality z oddělení

Kde nás najdete

Orientační plánek nemocnice

PAVILON
01

Sekce 1B [suterén]

Sekce 1C [přízemí]