na úvod  /   Oddělení nemocnice   /   Urologie   /   Přehled výkonů

Navigace na stránce

Přehled výkonů

Výkony na urologickém pracovišti

A. Výkony diagnostické:

 1. Endoskopická a rentgenová vyšetření: 
  Na ambulantním endoskopickém sálku nebo na urologickém sále s rtg přístrojem provádíme výkony v lokální anestezii - cystoskopie u mužů i žen, rtg vyšetření močové trubice, močového měchýře, močovodů a ledvinných pánviček. Tyto výkony v indikovaných případech či na přání pacienta provádíme také v celkové či svodné anestezii (zde je nutné předchozí interní předoperační vyšetření).
 2. Urodynamické vyšetření 
  Součástí diagnostického postupu při vyšetřování poruch vyprazdňování moči je urodynamické vyšetření. Nejjednodušší a neinvazivní metodou je uroflowmetrie, při které pacient močí do speciální WC mísy s měřícím zařízením,které umožňuje zhodnotit průtok moči. Podle potřeby se doplňuje ještě cystometrie / měření tlaku v močovém měchýři při jeho postupném plnění/ a profilometrie /měření tlakových poměrů v průběhu celé délky močové trubice/ Provádíme i náročnější vyšetření jako je PQ studie či elektromyografické vyšetření.
 3. Biopsie prostaty 
  Základním výkonem při diagnostice nádorového onemocnění prostaty u mužů je biopsie prostaty. Provádí za ultrazvukové kontroly punkcí prostaty přes stěnu konečníku, vyšetření provádíme v ATB cloně ambulantně či během krátkodobé hospitalizace. V indikovaných případech ( např. při tzv. saturační biopsii-odebrání velkého počtu vzorků) je tento výkon prováděn i v celkové nebo svodné anestezii.
 4. Ultrazvukové vyšetření močového ústrojí
 5. Spermatologické vyšetření- spermiogram

B. Operační zákroky:

 1. Výkony onkologické 
  • varlata - radikální odstranění varlete i s nádorem / orchiektomie/
  • penis - částečná či kompletní amputace penisu
  • močový měchýř - endoskopické odstranění nádorů močového měchýře / TUR - transuretrální resekce tumoru/, radikální cystektomie RACE /odstranění celého močového měchýře s jeho náhradou pomocí část střeva/
  • prostata / u nádoru ohraničeného na prostatu radikální retropubická prostatektomie RAPE/
  • nádory ledvinné pánvičky a močovodu - nefroureterektomie NEU / odstranění ledviny a močovodu/
  • nádory parenchymu ledviny - záchovné resekční výkony u menších nádorů na periferii ledviny nebo odstranění celé ledviny u větších nádorů / nefrektomie/
  • nadledviny - odstranění nadledviny / adrenalektomie/
 2. Výkony plastické a rekonstrukční urologie 
  • výkony na genitálu obřízky čili cirkumcize, odstraňování genitálních bradavic-kondylomů, operace vodních kýl, odstraňování cyst nadvarlete , operace šourkových křečových žil - varikokely ( laparoskopický výkon), fixace nadměrně pohyblivých varlat nebo stažení nedostatečně sestouplého varlete do šourku - tzv. orchidopexe
  • močová trubice - operace zúženin pomocí endoskopického nástroje- její protnutí pomocí nožíku
  • močový měchýř / operace výchlipek - divertiklů - stěny močového měchýře, endoskopické operace vrozeně rozšířeného vyústění močovodu do močového měchýře - discize ureterokely/
  • plastická úprava vrozeně zúženého močovodu v místě jeho odstupu z ledvinné pánvičky - pyeloplastika ( laparoskopický výkon)
 3. Laparoskopické operace 
  • zvětšení šourkových křečových žil / varikokély/
  • odstranění kamene (konkrementu) z močovodu
  • operace ledvinných cyst ( resekce )
  • v indikovaných případech operace ledviny pro svraštění či nádorové onemocnění
  • radikální prostatektomie ( při nádorovém onemocnění prostaty
  • výše zmíněná pyeloplastika
  • závěsná operace ledviny při bloudivé ( tzv migrující ledvina- ren migrans) ledvině.
 4. Výkony při močových kamenech (litiáze) 
  • miniinvazivní endoskopické zákroky
   1. v močovém měchýři cystolitotrypse ( rozdrcení kamene přímo v měchýři a pak odstranění úlomků pomocí kleští. U mužů je tato operace často v kombinaci s operací prostaty
   2. v močovodu ureteroskopie URS ( odstranění kamínku z močovodu - buď vcelku pomocí kleští nebo jemného košíčku ,nebo prvně rozdrcení kamene a následně odstranění úlomků - opět pomocí kleští nebo jemného košíčku
   3. v ledvinné pánvičce a kališích perkutánní extrakce konkrementu- PEK, jde o odstranění konkrementů vcelku nebo po jejich rozdrcení a to proniknutím do pánvičky z boku přes kůži pomocí tenkého nástroje - tzv. nefroskopu .
  • otevřené operační zákroky . Na našem pracovišti tyto výkony zcela vyjímečné - jde o operace konkrementů v močovém měchýři /cystolitotomie - většinou při současné operaci prostaty/, v močovodu /ureterotomie/, v ledvinné pánvičce (pyelotomie), či odstranění části ledviny poškozené konkrementy - resekce ledviny
 5. Výkony na prostatě při nezhoubném zvětšení 
  • otevřená operace ( transvezikální prostatektomie - open PE ) přes břišní stěnu. Provádí se u objemných,velkých prostat , nebo pokud jsou současně přítomny větší měchýřové konkrementy.
  • endoskopická resekční metoda (transuretrální resekce prostaty TURP) odstraňování prostaty speciální resekční kličkou po částech
  • TURis - metoda podobná předchozí, její efekt na tkáně je podobný laserové vaporizaci, provedení je možné i u pacientů s kardiostimulátorem
 6. Derivace moči 
  • provádíme v lokální nebo v celkové anestezii zajištění derivace moči tzn. odvádění moči při blokádě přirozených odvodných cest ( např. při zablokvání kamenem, nebo nádorem , velmi zvětšenou prostatou atd.) Derivace se provádí zavedením měchýřových katetrů ( přes močovou trubici-uretru do močového měchýře), provedením epicystostomie ( vpíchnutí močového katetru přes kůži v podbřišku přímo do močového měchýře) , nebo zavedením uretrálních stentů ( hadička cca 2 mm v průměru, spojující močový měchýř a ledvinu , probíhající uvnitř močovodu) či nefrostomií - opět vpichem přes kůži na boku těla přímo do ledviny, cévka pak odvádí moč z ledviny mimo tělo
 7. Výkony při traumatech urogenitálního traktu 
  • naše oddělení zajišťuje široké spektrum výkonů indikovaných při traumatech urogenitálního traktu