Oddělení Chirurgie

informace pro pacienty

INFORMACE

pro pacienty

ceník služeb a výkonů

CENÍK

služeb a výkonů

Historie oddělení

Historie

vývoj oddělení

Fotogalerie oddělení

Fotogalerie

foto a video

Užitečné odkazy

Užitečné odkazy

na odborné weby

O oddělení

Primář: MUDr. Jiří Toman

566 801 210

Chirurgické oddělení je situováno v těsné blízkosti hlavního vstupu do nemocnice, vlevo od hlavní vrátnice. V současné době disponuje oddělení čtyřmi moderními lůžkovými stanicemi s celkovým počtem 82 lůžek, z čehož 11 lůžek slouží pro potřeby jednotky intenzivní péče. Jednotka intenzivní péče je stavebně uspořádána do jednotlivých prosklených boxů a je technicky a přístrojově vybaveno na úrovni světového standartu. Na chirurgickém oddělení se ročně provede více jak 2000 operací.

Současnost novoměstské chirurgie

Chirurgické oddělení je situováno přímo proti vrátnici, ve společné budově operačních oborů. V současné době disponuje oddělení čtyřmi moderními lůžkovými stanicemi s celkovým počtem 82 lůžek, z toho 11 lůžek slouží pro potřeby jednotky intenzivní péče. Standardní oddělení jsou tvořena pokoji s jedním až čtyřmi lůžky, každý pokoj má vlastní sociální zařízení a na žádost pacienta je možné vybavit ho televizním přijímačem. 

Pacienti mohou využít i dva nadstandardní jednolůžkové pokoje, které jsou k dispozici za cenu 300 Kč na den. Každý je vybaven televizí, ledničkou a umožňuje přespání rodinného příslušníka. Jednotka intenzivní péče je stavebně uspořádána do jednotlivých prosklených boxů a je technicky a přístrojově vybavena na úrovni světového standardu. 

Na chirurgickém oddělení se ročně uskuteční více jak 2400 operací. Operace jsou prováděny na Centrálních operačních sálech, které splňují nejmodernější přísná hygienická kritéria a zajišťují tak vysokou bezpečnost a komfort pacientů. Operujeme pacienty všech věkových kategorií jak klasickou, tak laparoskopickou metodou. Našimi klienty jsou především občané tradiční spádové oblasti Nemocnice v Novém Městě na Moravě, ale vysoké procento tvoří i pacienti mimoregionální, kteří přijíždějí do centra Vysočiny za zábavou, poučením či sportovním vyžitím. Mnozí z nich se pak stávají trvale našimi pacienty. 
Na našem oddělení provádíme léčbu nádorů celého zažívacího traktu - žaludku, tenkého a tlustého střeva a konečníku, a to jak klasickou otevřenou cestou, tak nově i laparoskopickým přístupem. Proti okolním nemocnicím navíc nabízíme i operace rekta, včetně malignit dolního rekta operačním rektoskopem a operace hemoroidů moderní metodou s cíleným UZ zaměřením přívodné cévy - HAL,RAR. Na chirurgii máme k dispozici i endosonografické vyšetření rekta, používané v rámci předoperačního stagingu nádorových onemocnění. Vyšetření umožňuje dokonalejší posouzení hloubky průniku nádoru a postižení pararektálních uzlin a tím přesnější stanovení stádia choroby a typu operace. 

V oblasti léčby kýl nabízíme plnou škálu operačních řešení, od klasických operací spočívajících v beznapěťových plastikách, až po laparoskopické řešení kýl, které umožňují zkrátit na minimum pobyt pacienta v nemocnici, minimalizují pooperační bolesti a urychlují návrat k plné aktivní činnosti. V oblasti chirurgické léčby nádorů prsu provádíme všechny typy resekčních výkonů, dále vyhledávání sentinelových uzlin pomocí gamasondy a jejich cílenou exstirpaci v souladu s moderními standardními postupy, včetně předoperačního zacílení nehmatných nádorů prsu a jejich exstirpace. V oblasti traumatologie máme dlouholeté zkušenosti a výborné výsledky. Zavádíme nejnovější moderní léčebné metody a používáme špičkové implantáty. Provádíme osteosyntézu nestabilních zlomenin dlouhých kostí s užitím techniky úhlově stabilních dlah, nitrodřeňových hřebů, zevních fixátorů apod. Operujeme zlomeniny kostí ruky, nohy, patní kosti, pánve a ve spolupráci s oddělením ARO řešíme i pacienty s polytraumaty. 

Též operace štítné žlázy mají na našem oddělení dlouholetou tradici a poskytujeme kompletní škálu výkonů na štítnici s velmi dobrými výsledky. V oblasti cévní chirurgie nabízíme široké spektrum léčby křečových žil. Od sklerotizační terapie přes operace klasické, včetně nadstandardních zpoplatněných výkonů pomocí laseru. Vyšetřujeme a ošetřujeme i pacienty s uzávěry tepen dolních končetin a provádíme přemosťující operace uzavřených úseků pomocí vlastního žilního štěpu nebo umělohmotné cévní protézy. V oblasti plastické chirurgie poskytujeme moderní léčbu chronických defektů včetně transplantace kožního krytu, či krytí defektů rotačními laloky z okolí. Využíváme celé řady metod léčby, např. ošetřování defektů vlhkým krytím, vakuoterapii, larvální terapii aj. Významným je i úsek dětské chirurgie, která je garantována erudovaným a zkušeným dětským chirurgem. 

Našim nemocným je 24 hodin denně k dispozici všeobecná chirurgická ambulance a v určené dny nabízíme služby ve specializovaných ambulancích - konzultační, koloproktologické, traumatologické, dětské, cévní, onkochirurgické a ambulanci chronických ran. O zdraví chirurgických pacientů se stará tým patnácti lékařů, z toho jsou tři zaměstnáni na zkrácený pracovní úvazek. Úkoly středních zdravotních pracovníků zastává tým 57 zdravotních sester pod vedením vrchní sestry Jaroslavy Kubíkové. 

Pracovníci chirurgického oddělení v Novém Městě na Moravě se aktivně účastní odborných a vědeckých zasedání u nás i v zahraničí a publikují své poznatky v odborné literatuře. Tři z lékařů jsou v předatestační přípravě a všichni se trvale vzdělávají.

Aktuality z oddělení

Kde nás najdete

Orientační plánek nemocnice

PAVILON
01

Sekce 1A [1. patro]

Sekce 1A [2. patro]

Sekce 1A [přízemí ]

Sekce 1B [1. patro]

Sekce 1B [2. patro]

Sekce 1B [přízemí]

  • Chirurgická ambulance akutní příjem Chirurgické oddělení

Sekce 1C [1. patro]

Sekce 1C [suterén]