na úvod  /   Oddělení nemocnice   /   Chirurgie   /   Historie

Navigace na stránce

Historie

Chirurgické oddělení nemocnice v Novém Městě na Moravě vzniklo jako jedno z prvních pracovišť tohoto zařízení a od svého počátku se řadí k největším oddělením nemocnice. 15.11. 1941 zahájila provoz všeobecná chirurgická ambulance a již o dva měsíce později, 15.1. 1942 začali být přijímání první nemocní na nové, 25-ti lůžkové chirurgické oddělení.

Prvním primářem chirurgie se stal MUDr.František Matys, který zároveň vykonával i funkci ředitele nemocnice. V čele oddělení stál až do roku 1945. Po druhé světové válce pokročily všechny lékařské obory prudce vpřed. Výjimkou nebyla ani novoměstská chirurgie. Po krátkém primářském působení MUDr. Otty Slováčka (1945-1946) se ujímá vedení chirurgie MUDr. Jaroslav Pospíšilík, který v poválečných a ne vždy nejpříznivějších obdobích buduje chirurgii na novoměstsku po dobu dalších 12-ti let. Následuje opět pouze roční funkční primářské období MUDr. Otakara Jakubíčka (1958-1959), na jehož práci navazuje a dále ji úspěšně rozvíjí avantgardní chirurg prof.MUDr. Miroslav Mann,DrSc, který zastával primářskou funkci celých 32 let. Za jeho vedení bylo v nemocnici v roce 1960 zřízeno moderní pooperační oddělení, jedno z prvních v české republice. Mann se krom jiného zaměřil na rozvíjení gerontochirurgie, onkochirurgie, cévní chirurgie a intenzivní pooperační péče. Budoval i vědecko-výzkumnou, experimentální a publikační činnost. Do podvědomí chirurgické veřejnosti se zapsaly hlavně dvě jeho díla: "Vybrané kapitoly z břišní gerontochirurgie" a "Chirurgická léčba zhoubných nádorů trávícího ústrojí". Šestým v řadě primářů novoměstkého chirurgického oddělení byl MUDr.Jiří Šustáček ( 1991-2005). Od 1.1.2006 vedl toto pracoviště primář MUDr. Milan Maleček. Od 13.6.2011 je primářem chirurgického oddělení MUDr. Jiří Toman.