na úvod  /   Oddělení nemocnice   /   Chirurgie   /   Hospitalizační péče

Navigace na stránce

Hospitalizační péče

 Spektrum péče - chirurgické oddělení 

Chirurgie - lůžková část I

566 801 212 

vedoucí lékař: MUDr. Milan Lokvenc 

Oddělení septické chirurgie, na kterém jsou hospitalizováni převáně pacienti s chirurgickými infekcemi a pacienti s nádorovým onemocněním trávicího traktu. O pacienty se stará tým sester pod vedením staniční sestry Danuše Vrbecké. 

Kde nás najdete? 

plánek

Pavilon chirurgických oborů, 2. patro 

 

Chirurgie - lůžková část II

566 801 222 

lékař: MUDr. Roman Dvorský 

Oddělení aseptické chirurgie, na kterém jsou hospitalizováni převážně pacienti s neinfekčním chirurgickým onemocněním. O pacienty pečuje tým sester pod vedením staniční sestry Marie Šanderové. 

Kde nás najdete? 

plánek

Pavilon chirurgických oborů, 2. patro 

 

Chirurgie - lůžková část III 

566 801 232 

vedoucí lékař: MUDr. Radim Krejčí 

Traumatologické oddělení, na kterém jsou hospitalizováni pacienti po úrazech. O pacienty zde pečuje tým sester pod vedením staniční sestry Lubomíry Koloditsové. 

Kde nás najdete? 

plánek

Pavilon chirurgických oborů, 3. patro 

 

Chirurgická jednotka intenzivní péče (JIP) 

566 801 732 

vedoucí lékař: MUDr. Pavel Jenerál 

Jednotka intenzivní péče se stará o pacienty v závažném stavu, vyžadujícím intenzivní přístup v diagnostice či terapii chirurgického onemocnění. Pečuje i o pacienty po závažnějších chirurgických, urologických a ortopedických operacích. Péči zde poskytuje tým sester pod vedením staniční sestry Bc. Moniky Drápelové. 

 Spektrum péče chirurgické jednotky intenzivní péče (JIP) 

Kde nás najdete? 

plánek

Pavilon chirurgických oborů, 3. patro - přístup vchodem pro ARO