informace pro pacienty

INFORMACE

pro pacienty

dárci

DÁRCI

a sponzoři

Historie oddělení

Historie

vývoj oddělení

Fotogalerie oddělení

Fotogalerie

foto a video

Užitečné odkazy

Užitečné odkazy

na odborné weby

Primář: MUDr. Martin Chalupský

566 801 360

Změna umístění dětských ambulancí a oddělení 

V souvislosti se výstavbou nové budovy dětského oddělení dochází v provozu  k řadě změn. 
Informace o nich naleznete ZDE.

Dětské oddělení v Novém Městě na Moravě má dlouhodobou tradici. Provoz byl zahájen 5.11. 1942 - tehdy mělo oddělení 50 lůžek. Oddělení v průběhu desetiletí prodělalo mnohé přestavby až do nynější podoby. V současné době je pro děti od novorozeneckého věku do 19 let poskytována specializovaná lékařská a ošetřovatelská péče na lůžkách novorozeneckého a dětského oddělení. Novorozenecké oddělení se nachází v II. patře porodnicko-gynekologického oddělení. Dětské oddělení má 28 lůžek, z toho 3 lůžka intenzívní péče + 15 novorozeneckých lůžek. V rámci dětského oddělení působí i 7 odborných ambulancí.

 

Školní družina

Součástí péče je také  školní družina, kterou zajištuje  Základní škola a Mateřská škola při zdravotnických zařízeních Kraje Vysočina.

 

Vzor plné moci zákonného zástupce nezletilého pacienta:

„V souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách od 1.4.2012, který řeší poskytování zdravotní péče nezletilým pacientům (tzn. dítě do dovršení 18 let věku), poskytuje Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace zákonným zástupcům nezletilých pacientů vzor plné moci, kterou bude akceptovat pro případy, kdy zákon vyžaduje k poskytnutí zdravotních služeb souhlas obou zákonných zástupců. 

Pro případy, kdy se druhý rodič nemůže dostavit do nemocnice osobně k udělení souhlasu, předloží rodič doprovázející dítě do nemocnice vyplněnou plnou moc, podepsanou druhým rodičem. 

Formulář plné moci ke stažení ZDE

 

Dokumenty spojené s hopitalizací dítěte

Souhlas s hospitalizací

List pro zákonné zástupce dítěte

 

Aktuality z oddělení

Kde nás najdete

Orientační plánek nemocnice

PAVILON
05

[1. patro]

[přízemí]

PAVILON
08

[2. patro]