na úvod  /   Oddělení nemocnice   /   Dětské   /   Informace pro pacienty

Navigace na stránce

Informace pro pacienty

Informace pro doprovázející osobu 

Harmonogram chodu dětského oddělení 

CHARTA PRÁV DĚTÍ V NEMOCNICI 

Co s sebou do porodnice pro miminko? 

 

Vzor plné moci zákonného zástupce nezletilého pacienta:

„V souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách od 1.4.2012, který řeší poskytování zdravotní péče nezletilým pacientům (tzn. dítě do dovršení 18 let věku), poskytuje Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace zákonným zástupcům nezletilých pacientů vzor plné moci, kterou bude akceptovat pro případy, kdy zákon vyžaduje k poskytnutí zdravotních služeb souhlas obou zákonných zástupců. 

Pro případy, kdy se druhý rodič nemůže dostavit do nemocnice osobně k udělení souhlasu, předloží rodič doprovázející dítě do nemocnice vyplněnou plnou moc, podepsanou druhým rodičem. 

Formulář plné moci ke stažení ZDE