na úvod  /   Oddělení nemocnice   /   Interní   /   Hospitalizační péče

Navigace na stránce

Hospitalizační péče

Lůžková část

Jednotka intenzivní péče disponuje lůžkovými odděleními INT1, INT2 a INT4

 

Jednotka intenzivní péče JIP

Jednotka intenzivní péče poskytuje léčbu pacientům s akutními formami vnitřních nemocí, zejména nemocným se selháváním životně důležitých orgánů.

Disponuje 11 lůžky, která slouží nejen pacientům interního oddělení, ale i pro nemocné s akutním neurologickým onemocněním. Všechna lůžka jsou vybavena monitorovacím systémem a jsou polohovatelná.

Je umístěna v novém pavilonu interních oborů ve 3. patře. Návštěvy příbuzných jsou povoleny každý den od 13 do 17 hodin, po domluvě s ošetřujícím lékařem i v jinou denní dobu.

Kontakty:
Vedoucí lékařka: MUDr. Hana Kutějová (tel.: 566 801 310)
Staniční sestra: Blanka Humlíčková (tel.: 566 801 310 / 311)

 

Hemodialyzační středisko

Hemodialyzační středisko poskytuje péči pacientům se selháním funkce ledvin. Provoz HD střediska je 3 směnný v pracovní dny, v sobotu přes den a v neděli v noční směně.

Pacienti se selháním funkce ledvin se na HD středisku léčí hemodialýzou (HD), hemodialfiltrací (HDF) a peritoneální (pobřišnicovou) dialýzou (PD) .

Tyto eliminační metody provádíme pro akutní stavy u hospitalizovaných pacientů a ambulantně u pacientů v chronickém hemodialyzačním programu a peritoneálně dialyzačním programu.

 Hemodialyzační středisko - info o ambulanci