na úvod  /   Oddělení nemocnice   /   Interní   /   Informace pro pacienty

Navigace na stránce

Informace pro pacienty

Informace pro hospitalizované pacienty

Interní oddělení Nemocnice Nové Město na Moravě poskytuje základní a specializovanou léčebnou, preventivní a diagnostickou péči obyvatelům Žďárska, Novoměstska, Velkomeziříčska a Velkobítešska na třech standardních lůžkových jednotkách s celkovým počtem 88 lůžek a na JIP s 11 lůžky. Interní oddělení má moderně vybavené 1 - 3 lůžkové pokoje se sociálním zařízením a televizí s automatem na mince. Na oddělení je dostupný internet přes wi-fi zdarma.

Co si vzít s sebou do nemocnice?

V případě akutní hospitalizace požádejte o jejich dodání své blízké!

Pacient se seznámí s vnitřním řádem, který je dostupný na každém pokoji, a po dobu hospitalizace se jím řídí.

Cenné věci jako jsou šperky, větší obnosy peněz, spořitelní knížky apod. doporučujeme ponechat doma. V případě, že jste si je vzal/a/ s sebou do nemocnice, doporučujeme Vám, abyste je odevzdal/a/ proti potvrzení sestře při přijetí na lůžkovém oddělení k úschově do nemocničního trezoru. Upozorňujeme Vás, že není v možnostech oddělení zabezpečit Váš majetek proti zcizení, ztrátě či poškození.

Během pobytu v nemocnici neužívejte žádné léky, o kterých není informován Váš ošetřující lékař.

Kouření je všeobecně udáváno jako rizikový faktor při vzniku mnoha onemocnění. V rámci prevence, léčby nemocí a výchovy ke zdravému způsobu života je v budovách nemocnice zákaz kouření.

Sociální služba - je zajištěna zdravotně sociálními pracovníky nemocnice. Pracovníci pomáhají pacientům a jejich rodinám při řešení osobních a sociálních problémů, organizují pomoc nemocným a jejich rodinám po propuštění z nemocnice (do domácí péče nebo do jiných zdravotnických a sociálních zařízení).

Duchovenská služba - pacienti mohou využít služby nemocničního kaplana nebo duchovních různých církví ve spádové oblasti Nového Města na Moravě (informace podají a kontakt zprostředkují zdravotničtí pracovníci každého oddělení)