Stížnosti & pochvaly

na úvod  /   O nemocnici   /   Kvalita   /   Stížnosti & pochvaly

Navigace na stránce

Stížnosti & pochvalyPOSTUP PŘI VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ A POCHVAL

Vážená paní, vážený pane, našim cílem je poskytovat kvalitní zdravotnickou péči. Přestože zdravotničtí pracovníci usilují o co nejlepší výsledek při poskytování zdravotní péče, může v průběhu pobytu v naší nemocnici vzniknout odlišný názor na odborný přístup nebo jednání zdravotnického personálu mezi nemocnicí a pacientem, jeho blízkým, popř. zákonným zástupcem pacienta, proto máme v naší nemocnici stanoven jednotný postup při přijímání a řešení stížností a pochval. 

STÍŽNOSTI

1. Stížnost může podat:

Podání stížnosti nesmí být osobě, která ji podala, nebo pacientovi, jehož se stížnost týká, na újmu. 

2. Forma a místo podání stížnosti:

Náležitosti stížnosti

Je-li stížnost podána telefonicky, je stěžovatel vždy vyzván k doplnění stížnosti písemnou formou. Stížnosti, ze kterých nelze jednoznačně identifikovat stěžovatele se povařují za anonymní. Anonymní stížnosti se neprošetřují. 

3. Vyřizování stížnosti

 

POCHVALY

Podrobně popsaný příjem a vyřizování stížností a pochval naleznete  

Úsek kvality,
tel. 566 801 604, Mgr. Vladimír Bergl

Záznam o stížnosti

Záznam o pochvale