O nemocnici

na úvod  /   O nemocnici

Navigace na stránce

O nemocnici

Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace

Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace je nestátní příspěvkovou organizací. Od 1.1.2003 je  nemocnice ve vlastnictví a zřizovatelské působnosti Kraje Vysočina.  Organizace je zřízena na dobu neurčitou, jejím statutárním orgánem je ředitelka.

Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace (dále jen NNM)poskytuje zdravotní péči, v níž je zahrnuta ambulantní a lůžková základní specializovaná diagnostická a léčebná péče, nezbytná preventivní péče, lékárenská činnost, dopravní zdravotní služba a lékařská pohotovostní služba.

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Smluvní vztah se zdravotními pojišťovnami 

Hospodaření nemocnice  

Rozpočet  nemocnice na rok 2018 

Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace zveřejňuje návrh rozpočtu a rozpočet (plán výnosů a nákladů) dle § 28a odst. 3 a 4 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, prostřednictvím internetových stránek svého zřizovatele. Odkaz na ně je ZDE.