Smluvní pojišťovny

na úvod  /   O nemocnici   /   Smluvní pojišťovny

Navigace na stránce

Smluvní pojišťovny

SMLUVNÍ VZTAH SE ZDRAVOTNÍMI POJIŠŤOVNAMI

Nemocnice má uzavřeny smlouvy se všemi v ČR fungujícími zdravotními pojišťovnami.

Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR
www.vzp.cz  
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
http://www.cpzp.cz
Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví
www.ozp.cz
Zdravotní pojišťovna Škoda
www.zpskoda.cz
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra
www.zpmvcr.cz
Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna
www.rbp-zp.cz
Vojenská zdravotní pojišťovna
www.vozp.cz