Facebook NNM Facebook NNM CZ DE EN

na úvod  /   O nemocnici   /   Smluvní pojišovny

Navigace na stránce

Smluvní pojišovny

SMLUVNÍ VZTAH SE ZDRAVOTNÍMI POJIŠOVNAMI

Nemocnice má uzavřeny smlouvy se všemi v ČR fungujícími zdravotními pojišovnami.

Všeobecná zdravotní pojišovna ČR
www.vzp.cz  
Česká průmyslová zdravotní pojišovna
http://www.cpzp.cz
Oborová zdravotní pojišovna zaměstnanců bank, pojišoven a stavebnictví
www.ozp.cz
Zdravotní pojišovna Škoda
www.zpskoda.cz
Zdravotní pojišovna ministerstva vnitra
www.zpmvcr.cz
Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišovna
www.rbp-zp.cz
Vojenská zdravotní pojišovna
www.vozp.cz