Historie

na úvod  /   O nemocnici   /   Historie

Navigace na stránce

Historie

VZNIK A HISTORIE NEMOCNICE

K položení základního kamene novoměstské nemocnice došlo dne 21. srpna 1938. Původně plánovaná stavba měla mít podle projektu 5 pavilonů, kapacitu alespoň 120 lůžek a měla si vyžádat náklady ve výši přibližně 4 mil. Kč. Pozemek o rozloze 5 ha darovalo město. Předpokládalo se, že výstavba bude dokončena v roce 1939, aby mohl být normální provoz zahájen k 1.1. 1940. Vlivem událostí v roce 1938 byly však práce na čas přerušeny a došlo ke zpoždění otevření nemocnice. Ambulantní provoz byl zahájen 15.11. 1940, částečný provoz s přijímáním pacientů byl zahájen 1.12. 1940. 

Nově otevřené nemocniční zařízení v Novém Městě na Moravě patřilo k nejmoderněji vybaveným zařízením té doby na Moravě. Také v následujících letech docházelo k dalšímu rozvoji a budování. Chod nemocnice byl po roce 1948 výrazně poznamenán politickými změnami v naší republice. V tomto období se nemocnice stala součástí Okresního ústavu národního zdraví Žďár nad Sázavou. Specifickým rysem tohoto okresu je velká rozloha, kopcovitý terén, drsné klimatické podmínky a velká četnost obcí s malým počtem obyvatel. Všechny tyto faktory mají vliv na fungování nemocnice i na její význam. 

Nemocnice jako samostatný právní subjekt byla zřízena na základě rozhodnutí Okresního ústavu národního zdraví s účinností od 1.1.1992 jako státní příspěvková organizace. Její tehdejší název byl Nemocnice s poliklinikou v Novém Městě na Moravě. Od 1.5.1993 došlo ke změně názvu na Okresní nemocnice v Novém městě na Moravě. 
 

Rok Počet lůžek Počet přijatých pacientů Počet zaměstnanců
1950 430 9900 115
1960 535 14400 259
1970 548 15000 413
1980 626 16400 506
1995 644 20800 915
2001 504+162* 19715+1325* 920
2003 485+162* 20950+1440* 928

* ) údaje je odděleně za nemocnici a léčebnu TRN Buchtův kopec
 

Od 1.1.2003 přechází nemocnice do vlastnictví a zřizovatelské působnosti kraje Vysočina. Na základě nové zřizovací listiny s platností od 31.3.2003 dochází ke změně názvu na "Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace". Organizace je zřízena na dobu neurčitou, jejím statutárním orgánem je ředitel, který je jmenován a odvoláván radou kraje Vysočina. 

Vznik lůžkových oddělení: