Tradice nemocnice

na úvod  /   O nemocnici   /   Historie   /   Tradice nemocnice

Navigace na stránce

Tradice nemocnice

K položení základního kamene novoměstské nemocnice došlo dne 21. srpna 1938. Původně plánovaná stavba měla mít podle projektu 5 pavilonů, kapacitu alespoň 120 lůžek a měla si vyžádat náklady ve výši přibližně 4 mil. Kč. Pozemek o rozloze 5 ha darovalo město. Předpokládalo se, že výstavba bude dokončena v roce 1939, aby mohl být normální provoz zahájen k 1.1. 1940. Vlivem událostí v roce 1938 byly však práce na čas přerušeny a došlo ke zpoždění otevření nemocnice. Ambulantní provoz byl zahájen 15.11. 1940, částečný provoz s přijímáním pacientů byl zahájen 1.12. 1940. Nově otevřené nemocniční zařízení v Novém Městě na Moravě patřilo k nejmoderněji vybaveným zařízením té doby na Moravě. Také v následujících letech docházelo k dalšímu rozvoji a budování. Chod nemocnice byl po roce 1948 výrazně poznamenán politickými změnami v naší republice. V tomto období se nemocnice stala součástí Okresního ústavu národního zdraví Žďár nad Sázavou. Specifickým rysem okresu Žďár na Sázavou je velká rozloha, kopcovitý terén, drsné klimatické podmínky a velká četnost obcí s malým počtem obyvatel. Všechny tyto faktory mají vliv na fungování nemocnice i na její význam.

Nemocnice jako samostatný právní subjekt byla zřízena na základě rozhodnutí Okresního ústavu národního zdraví s účinností od 1.1.1992 jako státní příspěvková organizace. Její tehdejší název byl Nemocnice s poliklinikou v Novém Městě na Moravě. Od 1.5.1993 došlo ke změně názvu na Okresní nemocnice v Novém městě na Moravě.
Od 1.1.2003 přechází nemocnice do vlastnictví a zřizovatelské působnosti kraje Vysočina. Na základě nové zřizovací listiny s platností od 31.3.2003 dochází ke změně názvu na "Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace". Organizace je zřízena na dobu neurčitou, jejím statutárním orgánem je ředitel, který je jmenován a odvoláván radou kraje Vysočina.
Od roku 1996 probíhá investiční akce nazvaná Rekonstrukce a přístavba chirurgických oborů v jejímž rámci byla dokončena výstavba centrálních operačních sálů, centrální sterilizace, podzemního koridoru a střešního heliportu. Rovněž v jejím rámci byly zrekonstruovány budovy transfúzního oddělení a stravovacího provozu, dále budova, ve které jsou umístěny infekční a kožní oddělení. V roce 2004 byla rekonstrukce dokončena.

 

PŘEHLED PRIMÁŘŮ

Přehled primářů lůžkových oddělení od jejich vzniku

Chirurgie:
MUDr. František Matys 1940-1945
MUDr. Otto Slováček 1945-1946
MUDr. Jaroslav Pospíšilík 1946-1958
MUDr. Otakar Jakubíček 1958-1959
prof. MUDr. Miroslav Mann DrSc. 1959-1991
MUDr. Jiří Šustáček 1991-2005
MUDr. Milan Maleček 2006-2011
MUDr. Jiří Toman 2011-dosud

Interna:
MUDr. Miloš Štursa 1940-1950
MUDr. František Hendrych 1950-1961
MUDr. Karel Sutorý CSc. 1961-1989
MUDr. Vladimír Drápalík 1989-2010
MUDr. František Kazda 2010-2015
MUDr. Igor Máčel 04/2015 - 12/2016
MUDr. Jan Tatíček 2017 - dosud 
  
Gynekologie:
MUDr. Karel Kroutil 1946-1952
MUDr. Rudolf Dolínek 1952-1979
MUDr. Milan Brychta 1979-1991
MUDr. František Petrů 1991-2011
MUDr. Jiří Hrdina 2011-dosud
 
Dětské:
MUDr. Vladimír Potůček 1948-1951
MUDr. Arnold Fáber 1951-1958
MUDr. Jan Zemánek 1958-1970
MUDr. Milan Sekanina 1970-1975
MUDr. Ladislav Fráňa CSc. 1975-1983
MUDr. Jana Vencelidesová 1983-1994
MUDr. Jindřich Hauk 1994-2012
MUDr. Martin Chalupský 2012-dosud
 
ORL:
MUDr. Zdeněk Konečný CSc. 1950-1974
MUDr. Hana Jordánová 1974-1992
MUDr. Otakar Bendák 1992-2009
MUDr. Marta Hajná, vedoucí lékařka od  2009
 
Infekční:
MUDr. Petr Odehnal 1957-1983
MUDr. Miroslava Malečková 1983-2009
MUDr. Miloslav Šťastník 2009-dosud

Oční:
MUDr. Karel Holub 1959-1989
MUDr. Karel Holub ml. 1989-2015
MUDr. Zdeněk Bombera 02/2015-08/2017
MUDr. Eva Pačisková, vedoucí lékařka od  09/2017

Neurologie:
MUDr. Zdeněk Galuška 1963-1991
MUDr. Jiří Čechovský 1991-2010
MUDr. Květoslava Tatíčková 2010-2014
MUDr. Jan Šimurda 2014-2017
MUDr. Jakub Jirků 01/2018 - dosud

Kožní:
MUDr. Karel Dvořák 1964-1969
MUDr. Pavel Havlík 1969-1971
MUDr. Milada Stoupencová 1971-1993
MUDr. Jaroslava Quittová 1993-2003
MUDr. Eva Pelikánová 2003-2014
MUDr. Martina Víšková 2014 - dosud
 
ARO:
MUDr. Václav Jordán 1982-1996
MUDr. Jan Hajný 1996-1998
Doc. MUDr. Jiří Bonaventura CSc. 1993-2011
MUDr. Dušan Mach 2011 - dosud
 
Ortopedie:
MUDr. Pavel Bělehrádek 1993-2006
MUDr. Jaromír Chroustovský 2007-2014
MUDr. Petr Malušek 11/2014-01/2015
doc. MUDr. Pilný Jaroslav, PhD. 02/2015 -
 
Urologie:
MUDr. Jaroslav Tůma 1998-dosud
 
Oddělení dlouhodobě nemocných:
MUDr. Petr Quitta  2011 - 2013
MUDr. Jana Vacovská  2013 - 14.1.2019
MUDr. Květoslava Pejchalová 15.1.2019 - dosud

 

PRIMÁŘI nelůžkových oddělení

Dětské neurologie:
MUDr. Stanislav Severa 1991-2002
MUDr. Ilona Součková 2002-dosud

Radiologické:
MUDr. Vladimír Šmarda         - 1999
MUDr. Aleš Bílek 1999-2018
MUDr. Martina Slámová 2018 -


Klinických laboratoří a transfúzní služby
MUDr. Vlasta Musilová 1984 –2000 (OKB)
MUDr. Vlasta Musilová 2000 – dosud (OKLT)

Rehabilitace:
MUDr. Eva Pavlosková 1997 - 2013
MUDr. Martin Neužil 2014- dosud

Nukleární medicíny:
MUDr. Jaroslav Bureš 1994-dosud

Patologie:
MUDr. Petr Bureš 1987-2007
MUDr. Jan Brázdil 2008-dosud

Onkologie:
MUDr. Rostislav Stríž 1997-dosud