Info dle zákona

na úvod  /   O nemocnici   /   Info dle zákona

Navigace na stránce

Info dle zákonaInformace dle zákona č. 106/1999 Sb.., o svobodném přístupu k informacím

1. Oficiální název

Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení

Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace je nestátní příspěvkovou organizací. Od 1.1.2003 je  nemocnice ve vlastnictví a zřizovatelské působnosti Kraje Vysočina.  Organizace je zřízena na dobu neurčitou, jejím statutárním orgánem je ředitelka.

Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace (dále jen NNM)poskytuje zdravotní péči, v níž je zahrnuta ambulantní a lůžková základní specializovaná diagnostická a léčebná péče, nezbytná preventivní péče, lékárenská činnost, dopravní zdravotní služba a lékařská pohotovostní služba.

3. Organizační struktura

 Organizační struktura

4. Kontaktní spojení

 Telefonní seznam jednotlivých pracovišť

4.1. Kontaktní poštovní adresa

Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace 
Žďárská 610, 
592 31 Nové Město na Moravě

4.2. Adresa pro osobní návštěvu

Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace 
Žďárská 610, 
592 31 Nové Město na Moravě

4.3. Úřední hodiny

Pondělí – Pátek:  7:00 – 15:30

4.4. Telefonní čísla

spojovatelka:  +420 566 801 111 

sekretariát nemocnice:   +420 566 801 581  sekretariat@nnm.cz

recepce-informace:  +420 566 801 203

4.5.Čísla faxu

fax: +420 566 801 609

4.6.Adresa internetové stránky

www.nnm.cz

4.7.Adresa e-podatelny

podatelna@nnm.cz 
pravidla pro zasílání podání touto formou ZDE

4.8.ID datové schránky nemocnice: y2hrjpt 

5. Případné platby můžete poukázat:

Bankovní spojení: KB, a.s., č.ú.: 16434751/0100

6. IČ 00842001

7. DIČ CZ00842001

8. Seznam hlavních dokumentů a rozpočet

Zřizovací listina vč. dotatků 

Hospodaření nemocnice 

9.Žádosti o informace

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím může podat jakákoli fyzická nebo právnická osoba. Žádost může být podána ústně nebo písemně.

Ústní žádost se podává na právním oddělení NNM , Žďárská 610, budova ředitelství. Žadatel může být při ústní žádosti vyzván, aby žádost podal písemně.

Písemnou žádost lze podat: 
- dopisem na adresu Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace, Žďárská 610, 592 31 Nové Město na Moravě,
- faxem na číslo 566 801 609, 
on-line formulář  pro elektronické podávání žádostí,
- emailem: podatelna(zavináč)nnm.cz

10. Příjem stížností a dalších podání

Žádost/stížnost je podána dnem, kdy ji Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace (dále jen NNM) obdržela. Z žádosti o poskytnutí informace musí být zřejmé: 
• označení NNM jakožto subjektu, kterému je určena, 
• že se jedná o žádost o poskytnutí informací dle zákona o svobodném přístupu k informacím, 
• jméno a příjmení, datum narození a bydliště u fyzické osoby, 
• název, identifikační číslo a sídlo u právnické osoby,

Brání-li nedostatek údajů o žadateli podle předchozího odstavce vyřízení žádosti, vyzve NNM žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil. Nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, NNM žádost odloží.

V případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována nebo je formulována příliš obecně, vyzve NNM žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost upřesnil. Neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů, rozhodne NMN o odmítnutí žádosti.

V případě, že požadované informace se nevztahují k působnosti NNM, bude žádost s odůvodněním odložena a tuto skutečnost sdělí NNM žadateli do 7 dnů od podání žádosti.

Pokud žádost o poskytnutí informace směřuje k poskytnutí informace, která může být kdykoli veřejně získána (zveřejněná informace), sdělí NNM žadateli ve lhůtě 7 dnů od podání žádosti údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace. Pokud žadatel trvá na přímém poskytnutí informace, potom mu ji NNM poskytne.

NNM poskytne požadovanou informaci do 15 dnů od přijetí žádosti nebo od jejího doplnění (upřesnění). Lhůta pro poskytnutí informací může být ze závažných důvodů prodloužena, avšak maximálně o 10 dnů. O prodloužení lhůty včetně odůvodnění bude žadatel včas a prokazatelně informován.

Pokud žádosti o poskytnutí informace nelze ze zákonných důvodů zcela nebo zčásti vyhovět (např. ochrana osobních údajů, obchodní tajemství, ochrana utajovaných informací), rozhodne NNM ve lhůtě 15 dnů od podání žádosti o odmítnutí žádosti nebo její části.

11. Opravné prostředky

12. Formuláře

13. Popisy postupů, návody pro řešení životních situací

Informace pro pacienty 

14. Nejdůležitější předpisy

15. Sazebník úhrad za poskytování informací

(všechny částky jsou uvedeny vč. DPH 20%)

16. Licenční smlouvy

nejsou

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva 2010 

Výroční zpráva 2011 

Výroční zpráva 2012 

Výroční zpráva 2013 

Výroční zpráva 2014 

Výroční zpráva 2015 

Výroční zpráva 2016

Výroční zpráva 2017 

Výroční zpráva 2018

Výroční zpráva 2019

 

18. Databáze poskytnutých informací dle zákona 106/1999 Sb.

„Povinně zveřejňované informace dle § 5 odst. 3 zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

Poskytnuté informace