Otázky & odpovědi

na úvod  /   Informace pro pacienty   /   Otázky & odpovědi

Navigace na stránce

Otázky & odpovědi

Napište nám

Vážení pacienti, návštěvníci naší nemocnice,
byli bychom rádi, pokud byste nám touto formou napsali Vaše připomínky, postřehy nebo zkušenosti s pobytem nebo návštěvou naší nemocnice. 

 

CHCI VYPLNIT DOTAZNÍK

 

Děkujeme Vám za Váš čas a ochotu podělit se s námi o Vaše podněty a nápady ke zlepšení a věříme, že jste a budete s našimi službami spokojeni.  

 

DATOVÁ SCHRÁNKA

ID schránky: y2hrjpt 

 

ELEKTRONICKÁ PODATELNA

Svá podání nám můžete také zasílat i prostřednictvím emailové adresy "podatelna@nnm.cz".

Takto přijatá elektronická podání, jsou předána do spisové služby organizace. Další postup zpracování je již stejný jako u běžného listinného podání. Potvrzení o přijmu podání Vám bude zasláno na adresu, ze které bylo elektronické podání odesláno. 

Pro řádné přijetí a zpracování Vašeho elektronického podání musí být splněnyzákladní požadavky

 1. Pokud je přílohou elektronického podání soubor, akceptujeme pouze formáty: 
  • *.TXT (prostý text),
  • *.RTF (dokument v textovém standardu RTF), 
  • *.PDF (dokument ve formátu Adobe Acrobat Reader),
  • *.DOC (dokument MS Word),
  • *.XLS (dokument MS Excel),
  • *.ZIP (archiv),
  • *.TIF, *.GIF, *.JPG, *.JPEG, *.BMP (obrázky),
  • Podání s přílohami jiných formátů budou odmítnuta! 
 2. Celková velikost příchozí zprávy zasílané pomocí e-mailu je omezena na 7 MB.
 3. Jednou e-mailovou zprávou zasílejte pouze jedno podání.
 4. Pokud součástí jednoho podání je více elektronických dokumentů, musí být zřejmé, který dokument je vlastním podáním a které dokumenty jsou dalšími elektronickými přílohami tohoto podání.