Co je dobré vědět

na úvod  /   Informace pro pacienty   /   Co je dobré vědět

Navigace na stránce

Co je dobré vědět

Užitečný průvodce pro pacienty a jejich rodinné příslušníky

Každý se někdy dostane do situace, kdy se v důsledku nemoci, úrazu nebo stáří musí postarat o sebe nebo své blízké. V takových případech všichni hledáme služby a rady, které nám péči usnadní. Hledáme stejné cesty, které už před námi hledali jiní, hledáme odpovědi na podobné otázky, hledáme, kdo nám pomůže, na co máme nárok apod. „Určitě si poradíte“ je název jednoduchého průvodce těmi nejběžnějšími situacemi.

Publikace je v tištěné podobě k dispozici zdarma v nemocnicích, na sociálních odborech měst a obcí, na pobočkách zdravotních pojišťoven nebo České pojišťovny, ale také v případě zájmu na Senior a Family Pointech po celé Vysočině. 

Elektronickou verzi průvodce na naleznete na stránkách projektu na adrese www.urcitesiporadite.cz

Publikace s názvem „Určitě si poradíte“ vznikla za podpory Kraje Vysočina a partnerů, kteří přináší služby a výrobky užitečné při řešení popisovaných situací. 

Informační příručka pro pacienty

Znát svá práva i povinnosti je základním předpokladem pro každou práci. Zdravotnictví je složitým organismem, které můžeme vnímat z nejrůznějších úhlů pohledu velmi rozdílně. Dotýká se prakticky každého z nás – pacientů, jejich blízkých, lékařů, zdravotnického personálu. Málokdo má ovšem základní znalosti celého systému.

Kraj Vysočina proto ve spolupráci s předním znalcem zdravotnického práva panem JUDr. Ondřejem Dostálem, Ph.D., LL.M., vydal základní příručku a na svých webových stránkách ji zpřístupnil všem zájemcům.

Příručka pro zdravotníky [PDF, 980 kB]

Příručka pro pacienty [PDF, 884 kB]      

Vzor plné moci zákonného zástupce nezletilého pacienta

„V souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách od 1.4.2012, který řeší poskytování zdravotní péče nezletilým pacientům (tzn. dítě do dovršení 18 let věku), poskytuje Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace zákonným zástupcům nezletilých pacientů vzor plné moci, kterou bude akceptovat pro případy, kdy zákon vyžaduje k poskytnutí zdravotních služeb souhlas obou zákonných zástupců.

Pro případy, kdy se druhý rodič nemůže dostavit do nemocnice osobně k udělení souhlasu, předloží rodič doprovázející dítě do nemocnice vyplněnou plnou moc, podepsanou druhým rodičem.

Formulář plné moci ke stažení

Další dokumenty

ETICKÝ KODEX zaměstnanců nemocnice.

Základní informace pro pozůstalé při úmrtí pacienta [PDF, 52 kB].

Epidemiologické informace [PDF, 17,8 kB].

Výplaty důchodu [PDF, 20 kB].