Průzkum spokojenosti

na úvod  /   Informace pro pacienty   /   Průzkum spokojenosti

Navigace na stránce

Průzkum spokojenosti

PRŮZKUM SPOKOJENOSTI PACIENTŮ

Provádí nemocnice průzkumy spokojenosti pacientů? Ano, na odděleních jsou anonymní dotazníky s možností vyjádřit se ke spokojenosti s poskytovanými službami (s ambulantními i s lůžkovou péčí).

Spokojenost ambulantních pacientů

Spokojenost hospitalizovaných pacientů