Info před přijetím

na úvod  /   Informace pro pacienty   /   Info před přijetím

Navigace na stránce

Info před přijetím

Informace před přijetím do nemocnice

Vážená paní, vážený pane.
Přicházíte k nám s nadějí, že Vám pomůžeme odstranit Vaše zdravotní potíže. Vážíme si této důvěry. Tým zdravotnických pracovníků - lékaři, všeobecné sestry a ostatní zaměstnanci naší nemocnice se vynasnaží, aby Váš pobyt byl co nejpříjemnější, což však nemůžeme splnit bez Vaší aktivní spolupráce.

Následující text obsahuje základní informace, které Vám usnadní orientovat se v právech a povinnostech, které jako pacient máte stejně jako v pravidlech pobytu (hospitalizaci) v naší nemocnici.

V případě dotazů se prosím neváhejte obrátit na zdravotnické pracovníky (především všeobecné sestry) oddělení, kde jste hospitalizováni.

JUDr. Věra Palečková,
ředitelka

Vnitřní řád nemocnice 

Jednotný postup pro přijímání a řešení stížností a pochval 

Co si sebou vzít k hospitalizaci  

Seznam informovaných souhlasů

 

Plná moc zákonného zástupce nezletilého pacienta

Vzor plné moci zákonného zástupce nezletilého pacienta 

„V souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách od 1.4.2012, který řeší poskytování zdravotní péče nezletilým pacientům (tzn. dítě do dovršení 18 let věku), poskytuje Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace zákonným zástupcům nezletilých pacientů vzor plné moci, kterou bude akceptovat pro případy, kdy zákon vyžaduje k poskytnutí zdravotních služeb souhlas obou zákonných zástupců.

Pro případy, kdy se druhý rodič nemůže dostavit do nemocnice osobně k udělení souhlasu, předloží rodič doprovázející dítě do nemocnice vyplněnou plnou moc, podepsanou druhým rodičem.

Průzkum spokojenosti

Prosíme o zhodnocení Vašeho pobytu v našem zdravotnickém zařízení v anketě, která je na všech odděleních a ambulancích nemocnice nebo  Průzkum spokojenosti.

Přejeme Vám brzké uzdravení a příjemný pobyt.

Ředitelství nemocnice Nové Město na Moravě, p.o.