Edukační materiál - Před operací

na úvod  /   Informace pro pacienty   /   Info před přijetím   /   Edukační materiál - Před operací

Navigace na stránce

Edukační materiál - Před operací

EDUKAČNÍ MATERIÁL

Obecná doporučení pacientům přijímaným k operačnímu výkonu v nemocnici

Hygienické potřeby, oděv

Výčet hygienických potřeb závisí na pacientově zvyklosti z domácího prostředí. Je důležité, aby veškeré hygienické pomůcky i oděv byly čisté a nepoškozené. Velice důležité je myslet na vhodnou obuv. Obuv by měla být pevná, rovná – bez podpatku, pokud možno s protiskluzovou podrážkou a omyvatelná. Do nemocnice patří obuv čistá nikoliv např. pantofle ze zahrady.

Předoperační příprava

Péče o pokožku před operací – důkladná péče o pokožku před plánovanou operací je základem prevence pooperačních komplikací. Jejím cílem je minimalizovat výskyt kožních bakterií. Infekce v místě výkonu představují jedno z rizik každého chirurgického zákroku. Jejich příčinou bývá nejčastěji bakterie, která se nachází běžně na kůži, aniž vyvolává zdravotní potíže. Pokud se ale dostane do operační rány, může způsobit závažné komplikace. Snížení množství této bakterie na kůži samotným pacientem je prvním důležitým krokem, o další krok se postarají lékaři správnou dezinfekcí operačního pole před operací.

Celková očista

Příprava operačního pole

Dalším nutným opatřením je odstranění ochlupení v místě operačního pole. Odstranění ochlupení by mělo být provedeno v nejkratším možném čase před zákrokem. Neodstraňujte tedy ochlupení již doma. Zvyšujete si sami výrazně riziko vzniku infekce v místě operace. Operační pole Vám oholí ošetřující personál.

Strava

V den příjmu nemá pacient nárok na oběd. Jídlo si může zakoupit v nemocničním bufetu. Aktuální informace o sortimentu bufetu naleznete na webových stránkách nemocnice Občerstvení v nemocnici Nové Město na Moravě.

Prevence komplikací žilní embolie

Při delších operacích se výrazně zvyšuje riziko vzniku krevní sraženiny v žilách dolních končetin. Uvolnění sraženiny do plic je závažnou, život ohrožující komplikací. Pro prevenci vzniku krevní sraženiny Vám budou již v ambulanci při objednání k operaci doporučeny vysoce funkční operační elastické punčochy. Jsou komfortnější a bezpečnější než obinadla a zůstanou Vám i po operaci na další nošení, které se obecně doporučuje na dobu 3 – 4 týdnů. Cena elastických punčoch se pohybuje okolo 300 Kč za pár a zakoupit je můžete v kterékoliv prodejně zdravotnických potřeb.

V nemocnici Nové Město na Moravě se elastické punčochy dají zakoupit v nemocniční lékárně. Rozhodnete –li se pro jejich nákup, v den nástupu k hospitalizaci zaměstnanci naší lékárny Vám rádi poradí se správným výběrem. Pokud jste v minulosti proděl/a žilní onemocnění (zánět žil dolních končetin, trombózu nebo embolii), požádejte svého praktického lékaře o vystavení poukazu na elastické punčochy. Ty si pak můžete vyzvednout v prodejně zdravotnických potřeb v místě bydliště nebo v nemocnici v lékárně.

V případě, že si elastické punčochy nekoupíte, budou Vám, přiložena na dolní končetiny elastická obinadla.

Před odjezdem na operační sál je nutné odložit spodní prádlo, hodinky a šperky, kompenzační pomůcky (brýle, naslouchadlo, kontaktní čočky, protetické náhrady atd.), pokud je to možné i piersing.

Po operaci

Pooperační hojení rány záleží i na pacientovi. Základem je důsledná dezinfekce rukou před kontaktem s ránou, ať už se jí dotýká kdokoliv. Její čistota je v zájmu samotného pacienta, ale i ostatních, kteří ji budou ošetřovat. Krytí z rány by pacient neměl bez povolení zdravotníků odstraňovat a přímo na ni by neměl pokládat žádné pomůcky osobní potřeby (knihy, jídlo, notebooky atd.)

Děkujeme Vám za dobrou vůli ke spolupráci a přejeme Vám brzké nekomplikované uzdravení

Nemocnice Nové Město na Moravě