Přístup k internetu

na úvod  /   Informace pro pacienty   /   Přístup k internetu

Navigace na stránce

Přístup k internetu

Všichni klienti a návštěvníci nemocnice mají možnost využít bezplatného přístupu k internetu:

1. prostřednictvím vlastních mobilních zařízení 

- přes volně přístupnou bezdrátovou síť "hotspot"   
- poskytováné připojení se řídí pravidly sítě ROWANet-Free (viz. www.rowanet.cz) jejímž provozovatelem je Kraj Vysočina.

Popis přípojného místa: 
Připojení není časově omezeno. Signál pokrývá prostory lůžkových oddělení, recepce chirurgického, interního a gynekologického oddělení, čekárny ambulantních a odborných pracovišt.    
Upozornění: Spojovací chodby, podzemní trakty, venkovní areál nemocnice atd. nejsou primárně pokryty. 
Před vlastní prací s internetem proběhne automatické přihlášení a konfigurace prohlížeče.
Předpokladem pro použití bezdrátové sítě přítomnost bezdrátové karty Wi-Fi standardu 802.11 (a)/b/g/(n) v notebooku, případně PDA/telefonu. 

2. prostřednictvím studovny

v lékařské knihovně nemocnice (studovna s veřejně přístupným internetem pro potřeby laické i odborné veřejnosti je přístupná v provozní době knihovny - rovněž přes bezdrátovou síť "hotspot"  ) 

 

Podrobné informace naleznete v informačních letácích:

NÁVOD K PŘIPOJENÍ K WI-FI - návod jak se připojit ke službě WiFi NNM.CZ
PROVOZNÍ ŘÁD WIFI NNM.CZ pro klienty a návštěvníky