Strava

na úvod  /   Informace pro pacienty   /   Strava

Navigace na stránce

Strava

V nemocnici je pipravováno 31 druh diet podle dietního systému nemocnice, který vytvoily nutriní terapeutky na základ nutriních poteb pacient.
Denn se pipravuje asi 18 druh diet.

Jídlo je pacientm expedováno tabletovým systémem, kdy kadý pacient dostane na podnose celý obd, oznaený urenou dietou.

Pacient, který nemá ádné dietní omezení, má monost výbru ze dvou druh obd a veeí. Jídlo si objedná u sestry na oddlení.

Kadý pacient má monost konzultace s nutriní terapeutkou, bu osobn na oddlení nebo v kancelái stravovacího provozu nebo telefonicky na . 566 801 631 – Linka výivy.