Oddělení ODN

informace pro pacienty

INFORMACE

pro pacienty

Fotogalerie oddělení

Fotogalerie

foto a video

O oddělení

Primářka: MUDr. Květoslava Pejchalová ;

  566 801 400

Oddělení dlouhodobě nemocných bylo přestěhováno ze Sanatoria Buchtův kopec, které ukončilo činnost v prosinci roku 2011. Již v září r. 2011 bylo přestěhováno jedno oddělení dlouhodobě nemocných do budovy pavilonu chirurgických oborů.

V prosinci r. 2011 došlo k přestěhování druhého oddělení dlouhodobě nemocných do zrekonstruovaných prostor pavilonu (bývalé neurologie) a součástí tohoto oddělení jsou 2 rodinné pokoje.

V březnu 2012 došlo k otevření nového, třetího oddělení dlouhodobě nemocných v budově č.3 (bývalé kožní oddělení), součástí oddělení jsou sociální lůžka a k přestěhování druhého oddělení z budovy chirurgie do budovy č. 3 (bývalé infekční oddělení).

Celková kapacita oddělení dlouhodobě nemocných je 70 lůžek. Péče je zajišťována na jedno, dvou a třílůžkových pokojích. Na odděleních je poskytována lékařská, ošetřovatelská a rehabilitační péče, péče zdravotně sociálního pracovníka a nemocničního kaplana.

Pacienti jsou hospitalizováni na základě doporučení praktického lékaře či jiného odborného lékaře nebo překládáni z akutních oddělení nemocnice. Léčba je hrazena zdravotními pojišťovnami.

Aktuality z oddělení

Kde nás najdete

Orientační plánek nemocnice

PAVILON
03

[1. patro]

[přízemí]

PAVILON
07

[přízemí]

[suteren]