na úvod  /   Oddělení nemocnice   /   ODN   /   Informace pro pacienty

Navigace na stránce

Informace pro pacienty

Návštěvy pacientů jsou možné denně od 13. do 17. hodin, po domluvě s ošetřujícím lékařem i mimo tuto návštěvní dobu.

Seznam věcí k pobytu na oddělení dlouhodobě nemocných

Před návštěvou svých blízkých si můžete prostudovat pokyny pro návštěvy

 

Informace pro pacienty a jejich rodinné příslušníky ohledně výplaty důchodu budou upřesněny...