na úvod  /   Oddělení nemocnice   /   ODN   /   Hospitalizační péče

Navigace na stránce

Hospitalizační péče

Oddělení dlouhodobě nemocných ODN se nachází ve dvou budovách:

 

Lůžková část

Oddělení tvoří tři stanice:

Oddělení dlouhodobě nemocných zajišťuje zdravotní péči o nemocné, u kterých je nutná dlouhodobější léčebná, rehabilitační a ošetřovatelská péče v rozsahu, který není možno zabezpečit ambulantně, tj. při pobytu pacienta doma či v sociálních zařízeních. Jedná se např. o pacienty po ortopedických a jiných operacích, úrazech, po mozkových příhodách, ale i o pacienty u kterých nelze zvládnout ošetřovatelskou péči doma (pacienti s demencí, stavy zmatenosti, imobilní, inkontinentní, s nutností výživy enterální sondou, se stomiemi, s chronickými ranami). Pacienti jsou přijímáni na doporučení praktického lékaře nebo ošetřujícího lékaře jiného oddělení naší nemocnice. Na lůžkovém oddělení je zajištěna nepřetržitá lékařská, ošetřovatelská a rehabilitační péče diferencovaně podle potřeby pacienta. Pobyt na oddělení dlouhodobě nemocných je dočasný, po ukončení léčby (zhojení či stabilizaci stavu, kdy dalším pobytem není možno docílit zlepšení zdravotního stavu) je pacient propuštěn do domácí péče. Pokoje jsou vybaveny polohovacími lůžky, antidekubitními matracemi,nočními a jídelními stolky, pokojovými klozety, křesly. U lůžka je osvětlení, signalizace. Součástí některých pokojů jsou bezbariérové koupelny a WC. Celodenní strava pro pacienty je zajišťována formou léčebných diet, pravidelně dochází nutriční terapeutka. Součástí multidisciplinárního týmu zdravotnických pracovníků, lékařů, sester, fyzioterapeutů je zdravotně sociální pracovnice, která zajišťuje plynulou kontinuitu se zařízeními sociální péče, pomáhá pacientům i jejich rodinám řešit jejich svízelné sociální situace a nemocniční kaplan, kvalifikovaný duchovní poskytující péči pacientům, personálu a návštěvníkům zdravotnického zařízení. Nemocniční kaplan poskytuje doprovázení v duchovní oblasti všem potřebným bez rozdílu jejich vyznání či světového názoru. Hlavním cílem činnosti všech pracovníků ODN je snaha kvalitní péčí všestranně udržet nebo i zlepšit soběstačnost nemocného a minimalizovat jeho závislost na pomoci druhých osob.

Návštěvy pacientů jsou možné denně od 13. do 17. hodin, po domluvě s ošetřujícím lékařem i mimo tuto návštěvní dobu.

Co si vzít s sebou k hospitalizaci na ODN

Před návštěvou svých blízkých si můžete prostudovat pokyny pro návštěvy

Objednání k hospitalizaci zajišťuje primář ODN tel.č. 566 801 400