na úvod  /   Oddělení nemocnice   /   ODN   /   Hospitalizační péče

Navigace na stránce

Hospitalizační péče

Oddělení dlouhodobě nemocných ODN se nachází ve dvou budovách:

 

Lůžková část

Oddělení tvoří tři stanice:

Oddělení dlouhodobě nemocných zajišťuje zdravotní péči o nemocné, u kterých je nutná dlouhodobější léčebná, rehabilitační a ošetřovatelská péče v rozsahu, který není možno zabezpečit ambulantně, tj. při pobytu pacienta doma či v sociálních zařízeních. Jedná se např. o pacienty po ortopedických a jiných operacích, úrazech, po mozkových příhodách, ale i o pacienty u kterých nelze zvládnout ošetřovatelskou péči doma (pacienti s demencí, stavy zmatenosti, imobilní, inkontinentní, s nutností výživy enterální sondou, se stomiemi, s chronickými ranami). Pacienti jsou přijímáni na doporučení praktického lékaře nebo ošetřujícího lékaře jiného oddělení naší nemocnice. Na lůžkovém oddělení je zajištěna nepřetržitá lékařská, ošetřovatelská a rehabilitační péče diferencovaně podle potřeby pacienta. Pobyt na oddělení dlouhodobě nemocných je dočasný, po ukončení léčby (zhojení či stabilizaci stavu, kdy dalším pobytem není možno docílit zlepšení zdravotního stavu) je pacient propuštěn do domácí péče. Pokoje jsou vybaveny polohovacími lůžky, antidekubitními matracemi,nočními a jídelními stolky, pokojovými klozety, křesly. U lůžka je osvětlení, signalizace. Součástí některých pokojů jsou bezbariérové koupelny a WC. Celodenní strava pro pacienty je zajišťována formou léčebných diet, pravidelně dochází nutriční terapeutka. Součástí multidisciplinárního týmu zdravotnických pracovníků, lékařů, sester, fyzioterapeutů je zdravotně sociální pracovnice, která zajišťuje plynulou kontinuitu se zařízeními sociální péče, pomáhá pacientům i jejich rodinám řešit jejich svízelné sociální situace a nemocniční kaplan, kvalifikovaný duchovní poskytující péči pacientům, personálu a návštěvníkům zdravotnického zařízení. Nemocniční kaplan poskytuje doprovázení v duchovní oblasti všem potřebným bez rozdílu jejich vyznání či světového názoru. Hlavním cílem činnosti všech pracovníků ODN je snaha kvalitní péčí všestranně udržet nebo i zlepšit soběstačnost nemocného a minimalizovat jeho závislost na pomoci druhých osob.

Návštěvy pacientů jsou možné denně od 13. do 17. hodin, po domluvě s ošetřujícím lékařem i mimo tuto návštěvní dobu.

Co si vzít s sebou k hospitalizaci na ODN

Před návštěvou svých blízkých si můžete prostudovat pokyny pro návštěvy

Objednání k hospitalizaci zajišťuje primář ODN tel.č. 566 801 400

 

Sociální lůžka

V rámci Oddělení dlouhodobě nemocných nabízíme pobytové sociální služby, kdy poskytujeme péči na sociálních lůžkách. Na tato lůžka přijímáme klienty, kteří již nevyžadují ústavní zdravotní péči, ale vzhledem ke svému zdravotnímu stavu a věku nejsou schopny se obejít bez pomoci jiné fyzické osoby. Celková kapacita je 5 lůžek.

Pobyt na sociálním lůžku doporučí ošetřující lékař. V případě volného místa je s klientem uzavírána Smlouva o poskytování sociálních služeb na dobu určitou do doby vyřešení sociální situace, kdy je mu poskytována kvalitní ošetřovatelská a sociální péče.

Klient se podílí na platbě za ubytování a stravu dle ceníku, jeho příspěvek na péči slouží k úhradě úkonů základní péče. Klient si dále doplácí doplatky na úhrady za léky, hygienické potřeby, inkontinentní potřeby apod.

Zdravotní pojišťovna hradí některé výkony ošetřovatelského personálu, rehabilitace zde není zajištěna z důvodu nenasmlouvaných úhrad výkonů za rehabilitaci ze strany zdravotních pojišťoven.

Při poskytování služeb vycházíme z potřeb každého klienta a podporuje je v jejich snaze řešit vzniklou sociální situaci. Během pobytu na sociálním lůžku je možno využít návštěv nemocničního kaplana, dobrovolníků Hospicového hnutí Vysočina či účastnit se canisterapie.

Veškeré informace o pobytu na sociálním lůžku podá sociální pracovnice.

Sociální služby
Ceník
Domácí řád
Smlouva o poskytnutí služby sociální péče (vzor)
Žádost o umístnění na sociální lůžko

 

Rodinné pokoje

Od března 2012 jsou v nemocnici k dispozici dva rodinné pokoje. Rodinný pokoj je speciálně upravený pokoj, ve kterém může trávit poslední chvíle života umírající pacient společně se svým rodinným příslušníkem nebo s osobou blízkou.

Pokoje jsou určeny pacientům v terminálním stavu, tedy lidem umírajícím a jejich blízkým, kteří nemají možnost postarat se o umírajícího doma. Pokoje jsou umístěny na oddělení dlouhodobě nemocných 1 budova č.7, péče o pacienty je zde zajištěna nepřetržitě lékařem a nelékařským zdravotnickým personálem tohoto oddělení. Službu odborného sociální poradenství formou poskytování informací, pomoci a doprovázení v době vážného onemocnění a v době po úmrtí blízkého zajišťuje Domácí hospic Vysočina, o.p.s.

Vybavení pokoje: elektrická polohovací postel, antidekubitní matrace, noční stolek, televize, rádio, kuchyňská linka s rychlovarnou konvicí, mikrovlnnou trouba, lednice, lůžko pro přespání rodinného příslušníka. Součástí je samostatná koupelna s WC.

Cena za pobyt a stravu doprovázející osoby je uvedena v ceníku nemocnice.

V případě zájmu o pobyt na Rodinném pokoji můžete kontaktovat: