na úvod  /   Oddělení nemocnice   /   ODN   /   Sociální lůžka

Navigace na stránce

Sociální lůžka

V rámci Oddělení dlouhodobě nemocných nabízíme pobytové sociální služby, kdy poskytujeme péči na sociálních lůžkách. Na tato lůžka přijímáme klienty, kteří již nevyžadují ústavní zdravotní péči, ale vzhledem ke svému zdravotnímu stavu a věku nejsou schopny se obejít bez pomoci jiné fyzické osoby. Celková kapacita je 5 lůžek.

Pobyt na sociálním lůžku doporučí ošetřující lékař. V případě volného místa je s klientem uzavírána Smlouva o poskytování sociálních služeb na dobu určitou do doby vyřešení sociální situace, kdy je mu poskytována kvalitní ošetřovatelská a sociální péče.

Klient se podílí na platbě za ubytování a stravu dle ceníku, jeho příspěvek na péči slouží k úhradě úkonů základní péče. Klient si dále doplácí doplatky na úhrady za léky, hygienické potřeby, inkontinentní potřeby apod.

Zdravotní pojišťovna hradí některé výkony ošetřovatelského personálu, rehabilitace zde není zajištěna z důvodu nenasmlouvaných úhrad výkonů za rehabilitaci ze strany zdravotních pojišťoven.

Při poskytování služeb vycházíme z potřeb každého klienta a podporuje je v jejich snaze řešit vzniklou sociální situaci. Během pobytu na sociálním lůžku je možno využít návštěv nemocničního kaplana, dobrovolníků Hospicového hnutí Vysočina či účastnit se canisterapie.

Veškeré informace o pobytu na sociálním lůžku podá sociální pracovnice.

Sociální služby
Ceník
Domácí řád
Smlouva o poskytnutí služby sociální péče (vzor)
Žádost o umístnění na sociální lůžko