Publikační činnost

na úvod  /   Pro zdravotníky   /   Publikační činnost

Navigace na stránce

Publikační činnost

Publikační činnost 2020

Jméno autora Název práce Citace ISBN
(monografie)
ISSN
(periodika)
MACH, Dušan Desfluran Anesteziologie a intenzivní medicína. 2020, 31(Suppl. A (prosinec), A14-A16. ISBN 978-80-7471-341-5
Černá Pařízková R., Mach, D. Obecné zásady péče o pacienta s COVID-19 na pracovišti intenzivní péče Anesteziologie & intenzivní medicína. 2020, 31(1-2), 49-50. ISSN: 1214-2158
Louda J., P. Kubát, J. Pilný Komplikace po revizních operacích totálních endoprotéz kolena Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Čechoslovava. 2020, 87(1), 28-31. ISSN 0001-5415