Archiv publikační činnosti

na úvod  /   Pro zdravotníky   /   Publikační činnost   /   Archiv publikační činnosti

Navigace na stránce

Archiv publikační činnosti

Publikační činnost 2019

Jméno autora Název práce Citace ISBN
(monografie)
ISSN
(periodika)
Hájek P., J. Pilný, H. Vodová, K. Horáčková a D. Kachlík Řešení peroneální parézy transpozicí musculus tibialis posterior - anatomická a klinická studie Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Čechoslovava. 2019, 86(6), 419-422. ISSN 0001-5415
Pilný, J., R. Slodička, P. Hájek a K. Horáčková. Selektive Carpusdenervation als Behandlungsmöglichkeit einer Handgelenksarthrose bei Madelung-Deformität. Zeitschrift für Orthopädie und Unfallchirurgie. 2019, 12(157), 1-4. ISSN 1864-6697
Šimoník I., J. Bonaventura, J. Tvarůžek a M. Slámová Wernickeova encefalopatie jako vzácná komplikace po sleeve gastrectomy Rozhledy v chirurgii. 2019, 98(2), 66-70. ISSN: 0035-9351
Nalos, D., Doležal D., Mach, D. Nové horizonty v regionální anestezii – fascie a ultrazvuk Anesteziologie & intenzivní medicína. 2019, 30(2), 80-85. ISSN: 1214-2158

Publikační činnost 2018

Jméno autora Název práce Citace ISBN
(monografie)
ISSN
(periodika)
Snopek P., Plisková B., Filová A., Koutecký V. Jak učitelé pracují s chronicky nemocnými žáky mladšího školního věku Zlín: Univerzita Tomáše Bati. 2018, 97 s. ISBN: 978-80-7454-775-1
Pilný J. a kolektiv Úrazy ve sportu a jak jim předcházet Grada Publishing. 2018, 176 s. ISBN: 978-80-271-0757-5
Švarc A., J. Pilný, M. Repko, T. Kastenberger a M. Eichinger Proximální karpektomie - pětileté výsledky Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Čechoslovaca. 2018, 85(2), 120-124. ISSN: 0001-5415
Štrombachová, V, A. Pokorná a J. Pilný Hodnocení socioekonomických faktorů v souvislosti s totální endoprotézou kyčelního kloubu Ortopedie. 2018, 12(1), 32-37. ISSN:1802-1727
Pilný J. Artróza zápěstí, možnosti operačního řešení Medicína & umění. 2018, 2018(2/50), 28-30. ISSN:1803-3679
Mach D. Regionální anestezie k operacím ramene – současné trendy Anesteziologie a intenzivní medicína. 2018, 29(3), 128-134. ISSN:1214-2158
Adamus, M., K. Cvachovec, V. Černý, D. Mach ... et al. Zásady bezpečné anesteziologické péče Anesteziologie a intenzivní medicína. 2018, 29(2), 107-110. ISSN:1214-2158
Tůma J., P. Flídrová a J. Janů Citlivost MPMRI při diagnóze karcinomu prostaty Česká urologie. 64. výroční konference České urologické společnosti ČLS JEP, Ostrava, 17.–19. 10. 2018. 2018, 22(Suppl. A), 45. ISSN:1211-8729
Janů J., J. Tůma a P. Flídrová Metastáza plicního nádoru v měchýři Česká urologie. 64. výroční konference České urologické společnosti ČLS JEP, Ostrava, 17.–19. 10. 2018. 2018, 22(Suppl. A), 82. ISSN:1211-8729

Publikační činnost 2017

Jméno autora Název práce Citace ISBN
(monografie)
ISSN
(periodika)
Perka L, J. Pilný a J. Chroustovský Operační léčba hallux rigidus, výsledky Youngswickovy operace Ortopedie. 2017, 11(5), 186-189. ISSN: 1802-1727
Slavík M., J. Pilný, P. Hoza, P. Petera, P. Kout Funkční výsledky po operacích distálního radia Ortopedie. 2017, 11(6), 236-238. ISSN: 1802-1727
Pilný J., A. Švarc, H. Vodová, J. Kletenský, P. Tichá a A. Sukop Has a glomus tumor always a quick diagnosis? Acta chirurgiae plasticae. 2017, 59(2), 82-84. ISSN: 0001-5423
Zeman S., P. Trávník, K. Dvořáková, J. Zemanová Mola hydatidosa completa s přechodem do nemetastázující perzistující trofoblastické nemoci. Kazuistika, poučení a úvaha nad pravidly dispenzarizace a rozhodovacích mechanismů Forenzní zodpovědnost a postavení spádového gynekologa. Česká gynekologie. 2017, 82(5), s. 396-406. ISSN: 1210-7832
Mach D. Jen čtyři verše, milý Nostradame Anesteziologie & intenzivní medicína. 2017, 28(4), s. 220-221. ISSN: 1214-2158
Holubová, M., Hájková, R., Kohoutek, L., Jirásková, L. a Pilný, J. Efekt aplikace analgetických infuzí u pacientů s vertebrogenním algickým syndromem Ortopedie. 2017, 11(3), s. 133-137. ISSN: 1802-1727
Holubová M.,Pilný J., Remr, J. et al. Využití Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví u pacientů s artrózou kolenního a kyčelního kloubu Česká revmatologie. 2017, 25(1), s. 44-52. ISSN: 1210-7905
Pilný J. Chirurgie ruky (2. aktualizované a doplněné vydání) Grada Publishing. 2017, 504 s. ISBN: 978-80-271-0180-1
Snášelová K. Efekt fixní kombinace inzulínu degludek a liraglutidu u dlouhodobě špatně kompenzovaného diabetika Kazuistiky v diabetologii. 2017, 15(1), 20-21. ISSN: 1214-231X

Publikační činnost 2016

Jméno autora Název práce Citace ISBN
(monografie)
ISSN
(periodika)
Lakomý, T., Svoboda, P., Tůma, J., Toman, J. Uretero-arteriální píštěl Urologie pro praxi. 2016, 17(5), s. 230-232. ISSN: 1213-1768
Mach D. Regionální anestezie - kdy ji preferovat? Postgraduální medicína. 2016, 18(5), s. 447-451. ISSN: 1212-4184
Pilný, J., Kohoutek, L., Vodová, H. et al. Fascitis plantaris, současný pohled ortopeda Umění fyzioterapie. 2016, 2016(2), s. 19-21. ISSN: 2464-6784
Slavík, M., Pilný, J., Hoza, P. et al. Zkracovací osteotomie ulny u pacientů s abutment syndromem Ortopedie. 2016, 10(3), s. 119-121. ISSN: 1802-1727
Holubová M.,Pilný J. Kvalita života pacientů s osteoartrózou kolenního a kyčelního kloubu - přehled využívaných dotazníků Ortopedie. 2016, 10(1), s. 37-42. ISSN: 1802-1727
Mojžíš, P., Bombera, Z., Veselá, Š. et al. Clinical comparative analysis of the outcomes with a yellow- and a violet-tinted intraocular lens International journal of ophthalmology, 2016, 9(1), s. 166-169. ISSN: 2222-3959
Müllerová Z., Müller T., Křivánková K. et al. Molekulární podstata kancerogeneze epiteliálních ovariálních karcinomů Klinická onkologie. 2016, 29(Suppl. 4), s. 4S46-4S53. ISSN: 0862-495X
Pilný J., Báča V., Kohoutek L. et al. Perilunátní poškození zápěstí Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Čechoslovaca. 2016, 83(5), s. 332-335. ISSN: 0001-5415
Gajdoš R., Pilný J., Pokorná A. Konkominantné poranenia skafolunátneho väzu pri zlomeninách distálneho rádia - perioperačná diagnostika a výsledky liečby Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Čechoslovaca. 2016, 83(5), s. 336-343. ISSN: 0001-5415

 

Publikační činnost 2015

Jméno autora Název práce Citace ISBN
(monografie)
ISSN
(periodika)
Janů, J., Peňáz, V., Svoboda P., Tůma J. Kožní metastázy karcinomu ledviny Urologie pro praxi. 2015, 16(3), s. 123. ISSN: 1213-1768
Čermáková, K., Pilný, J. Hygienická a epidemiologická péče v ghetu Terezín Vakcinologie. 2015, 9(3), s. 144-148 ISSN: 1802-3150
Čermáková, K., Pilný, J., Krčilová M. Dopady holokaustu na zdraví přeživších Praktický lékař. 2015, 95(1), s. 16-19. ISSN: 0032-6739
Takács, L., Hoskovcová S., Mlíková Seidlerová J., Vařáková J. Spokojenost žen s perinatální péčí v Kraji Vysočina za období říjen 2013 až září 2014. Česká gynekologie. 2015, 80(6), s. 426-435. ISSN: 1210-7832
Holubová M., Prostředníková P., Pilný J. Débridement nehojících se ran - porovnání metody larvální terapie versus terapeutické krytí. Ortopedie. 2015, 9(5), s. 235-238. ISSN: 1802-1727
Holubová M., Holmanová S., Pilný J. et al. Kvalita života pacientů před implantací a po implantaci totální endoprotézy kolenního kloubu Ortopedie. 2015, 9(1), s. 21-24. ISSN: 1802-1727
Pilný J., Kubeš J., Peřina M., Báča V. Dlouhodobé výsledky totální náhrady kolenního kloubu modelové řady Universal - Modular - Vector Ortopedie. 2015, 9(3), s. 120-123. ISSN: 1802-1727
Molitor J., Pilný J., Vajcziková S., Gajdoš R., Kluka T. Vazivová poškození karpu po zlomeninách distálního radia Ortopedie. 2015, 9(3), s. 125-130. ISSN: 1802-1727
Stulík, J. 
Poláčková, M. J.
Maxová, M.
Mechl, M.
Současný pohled na diagnostiku difuzního axonálního poranění zobrazovacími metodami Česká radiologie. 2015, 69(1), s. 61-66. ISSN: 1210-7883
Koutecký V. Kardiovaskulární onemocnění v péči sester urgentního příjmu Florence. 
2015, 11(5), s. 25-27.
ISSN: 1801-464X
Krejčí R. Toman J. Akutní ruptura Achillovy šlachy Úrazová chirurgie. 
2015, 23(1), s. 5-10.
ISSN: 1211-7080

 

Publikační činnost 2014

Jméno autora Název práce Citace ISBN
(monografie)
ISSN
(periodika)
Štědrý, J., Pilný, J., Štědrá, V., Čermáková, K. Anatomická studie artroskopie hlezna Ortopedie. 2014, 8(5), s. 231-235. ISSN: 1802-1727
Čermáková, K., Pilný, J., Krčilová M. Dopady holokaustu na zdraví přeživších Neurologie pro praxi. 2014, 15(5), s. 253-256. ISSN: 1213-1814
Calabová, N., Pilný J., Dráč P., Stančíková M. Přínos fyzioterapie v léčbě dynamických skafolunátních disociací Ortopedie. 2014, 8(6), s. 285-288. ISSN: 1802-1727
Pilný, J., Molitor, J., Čermáková K. et al. Artrotické postižení zápěstí a možnosti jeho operačního řešení Praktický lékař. 2014, 94(4), s. 177-179. ISSN: 0032-6739
Čermáková, K., Pilný, J. Ortopedická péče v ghettu Terezín Ortopedie. 2014, 8(4), s. 202-204. ISSN: 1802-1727
Pilný, J., Švarc, A., Čermáková, K. et al. Poranění flexorové ploténky proximálního interfalangeálního kloubu prstu ruky Ortopedie. 2014, 8(4), s. 185-188. ISSN: 1802-1727
Štědrý, J., Pilný, J., Čermáková, K. et al. Anatomická studie artroskopie loketního kloubu Ortopedie. 2014, 8(3), s. 126-129. ISSN: 1802-1727
Pilný, J., Štědrý, J., Švarc, A. et al. Selektivní denervace karpu při řešení artrotického postižení zápěstí Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2014, 77(3), s. 359-361. ISSN: 1210-7859
Černý, V., Gabrhelík T., Mach, D. et al. Doporučený postup analgezie a sedace dospělých pacientů v intenzivní péči Anesteziologie & intenzivní medicína. 2014, 25(5), s. 392-396. ISSN: 1214-2158
Čermáková K., Pilný J. Specifika terezínského zdravotnictví a ošetřovatelství. In: JELÍNEK, Tomáš, ed. a SOUKUPOVÁ, Blanka, ed. Bílá místa ve výzkumu holokaustu: kolektivní monografie. Praha: Spolek akademiků Židů, 2014, s. 94-100. ISBN: 978-80-260-7335-2
Čermáková K., Pilný J. Ošetřovatelská péče o pacienty s prožitkem holocaustu. In: JELÍNEK, Tomáš, ed. a SOUKUPOVÁ, Blanka, ed. Bílá místa ve výzkumu holokaustu: kolektivní monografie. Praha: Spolek akademiků Židů, 2014, s. 203-213. ISBN: 978-80-260-7335-2
Mach, D. Možnosti využití ultrazvuku u neuroaxiálních blokád Anesteziologie & intenzivní medicína. 2014, 25(3), s. 231-234. ISSN: 1214-2158
Janů, J. 
Lakomý, T.
Tůma, J.
Zhodnocení věkově specifického PSA a PSA velocity na základě biopsií prostaty Česká urologie, 2014, 18(3), 
s. 216-224.
ISSN: 1211-8729

 

Publikační činnost 2013

Jméno autora Název práce Citace ISBN
(monografie)
ISSN
(periodika)
Mach, D. Fyzikální principy ultrazvuku Anesteziologie & intenzivní medicína. 2013, 24(1), s. 42-46. ISSN: 1214-2158
Jirkovská, A. … Snášelová, K. Kaleidoskop edukace léčby inzulinem MEDICAL TRIBUNE CZ, 2013, 176 s. ISBN: 978-80-87135-46-4
Mach, D. UZ obraz periferního nervového systému Anesteziologie & intenzivní medicína. 2013, 24(3), s. 195-198. ISSN: 1214-2158
Vaníček, J. … 
Šťastník, M.
Rare neurological presentation of human granulocytic anaplasmosis European Journal of Neurology. 2013, May; 20(5), e 70-72. ISSN: 1351-5101

 

Publikační činnost 2011

Jméno autora Název práce Citace ISBN
(monografie)
ISSN
(periodika)
Bělohlávek J.
Bělohlávková, R.
Bílek, A.
Brázdil, J.
Jenerál, P.
Co dokáže divertikl... Pediatrie pro praxi. 2011, 
roč. 12, č. 2, s. 119-120.
ISSN: 1213-0494
Stránská, J. Chemická bederní sympatektomie Sestra : odborný časopis pro 
nelékařské zdravotnické 
pracovníky. 2011, roč. 21, 
č. 7-8, s. 42-43.
ISSN: 1210-0404
Nalos, D.
Bejšovec, D.
Nováková M.
Derner, M.
Mach, D.

Nalos, D.
Mach, D.


Superficial and interfascial
cervical block - MRI studyFasciální koncept


Anesteziologie & intenzivní medicína.
2011, roč. 22, č. 4, s. 204-208.Anesteziologie & intenzivní medicína.
2011, 22(6), s. 317-319.


ISSN: 1214-2158
ISSN: 1214-2158
Pilný J. Chirurgie ruky Grada Publishing. 2011, 395 s. ISBN: 978-80-247-3295-4
Snášelová K. Kombinace liraglutidu s pioglitazonem při intoleranci metforminu Kazuistiky v diabetologii. Supl. 1 - Léčba diabetiků 2. typu liraglutidem. 2011, 9(1), 30. ISSN: 1214-231X

 

Publikační činnost 2010

Jméno autora Název práce Citace ISBN
(monografie)
ISSN
(periodika)
Nalos, D.
Mach, D.
Periferní nervové blokády

Praha, Grada 2010. 192 s.

ISBN: 
978-80-247-3280-0
Mach, D.
Nalos, D.
Volba anestezie v roce 2010

Lékařské listy. 2010, 
roč. 59, č. 12, s. 25-27.

ISSN: 0044-1996
Michálek, P.
Mach, D.
Pokorný, L.
Gabrhelík, T.
Využití ultrazvuku v regionální anestezii a intervenční léčbě bolesti

Anesteziologie & intenzivní medicína. 2010, roč. 21, 
č. 1, s. 7-13.

ISSN: 1214-2158
Roztočil, A.
Petřík, R.
Petrů, F.
Analýza děložních ruptur 
v kraji Vysočina v pětiletém období

Česká gynekologie : časopis České gynekologické 
a porodnické společnosti. 2010, roč. 75, č. 5, 
s. 429-434.

ISSN: 1210-7832