na úvod  /   Oddělení nemocnice   /   ARO   /   Hospitalizační péče   /   Expektační lůžka

Navigace na stránce

Expektační lůžka

Expektační lůžka

Oddělení Urgentního příjmu zajišťuje základní diagnostiku a ošetření každého akutního, neobjednaného pacienta přicházejícího do nemocnice (s výjimkou gynekologicko-porodnických pacientek a dětí s nechirurgickou diagnosou). Oddělení UP příjmu má 6 expektačních lůžek v oddělené části. Jedno z nich je rezervováno pro stavy přímo ohrožující život a slouží zároveň jako příjmová místnost ARO. Na tato lůžka jsou přijímáni všichni pacienti přivezení vozy RZP, RLP.

Příchozí pacienti jsou osloveni sestrou na recepci, která je odesílá na Akutní ambulanci chirurgickou (součást chirurgického primariátu) nebo Akutní ambulanci interní (součást interního primariátu), případně na ambulanci LSPPNa UP provádíme tyto činnosti:

Zaměstnanci Urgentního příjmu také zajišťují péči o pacienty přicházející do ordinace LSPP.