Oddělení ARO

informace pro pacienty

INFORMACE

pro pacienty

informace pro odborníky

INFORMACE

pro odborníky

ceník služeb a výkonů

CENÍK

služeb a výkonů

Fotogalerie oddělení

Fotogalerie

foto a video

Užitečné odkazy

Užitečné odkazy

na odborné weby

O oddělení

Primář: MUDr. Dušan Mach

566 801 800

Anesteziologicko-resuscitační oddělení poskytuje péči v oboru anestézie, resuscitace a intenzivní medicíny. Tuto činnost poskytujeme na vlastním oddělení a formou konziliární činnosti i v areálu celé nemocnice. Součástí AR oddělení je lůžková část Urgentního příjmu, Oddělení následné intenzívní péče, Anesteziologická ambulance, Ambulance pro léčbu chronické a neztišitelné bolesti a Nutriční ambulance.

 

Anesteziologická péče

Ročně je anesteziologická péče poskytována v průměru u 6500 pacientů. Anestézie jsou podávány napříč všemi věkovými kategoriemi, v pracovní době i v ústavní pohotovostní službě

Anesteziologická péče

 

Intenzivní péče - Resuscitační lůžková péče

Resuscitační lůžkovou péči poskytujeme na 6 lůžcích našeho oddělení. Během roku bývá na tato lůžka přijato kolem 400 pacientů. Naše oddělení poskytuje komplexní resuscitační a intenzivní péči u pacientů přímo ohrožených na životě selháváním základních životních funkcí.

Resuscitační lůžková péče

 

Následná intenzivní péče

Oddělení následné péče /NIP/ je lůžkovým zařízením, které poskytuje následnou intenzivní péči pacientům ,kteří jsou ve stabilizovaném stavu po zvládnutí náhlé kritické nemoci nebo náhlého kritického zhoršení chronického onemocnění, ale jejich zdravotní stav nadále vyžaduje částečnou nebo úplnou podporu základních životních funkcí.

Následná intenzivní péče

 

Expektační lůžka Urgentního příjmu 

V prostorech Urgentního příjmu iniciálně ošetřujeme akutně nemocné pacienty přivezené vozy Zdravotnické záchranné služby a pacienty přicházející sami s akutními stavy, mimo ordinační dobu praktických lékařů. V těchto prostorech je ročně ošetřeno přes 20 000 pacientů.

Expektační lůžka Urgentního příjmu 

 

Ambulance pro léčbu chronické a neztišitelné bolesti

Ambulance bolesti pracuje 4 dny v týdnu a ošetřuje kolem 1800 pacientů ročně.

 

Nutriční ambulance

Nutriční ambulance pracuje v průběhu roku 2x půl dne v měsíci a ošetřuje kolem 100 pacientů ročně.

Aktuality z oddělení

Kde nás najdete

Orientační plánek nemocnice

PAVILON
01

Sekce 1B [3. patro]

  • Následná intenzívní péče ARO

Sekce 1B [přízemí]

  • Oddělení ARO ARO
PAVILON
14

[přízemí]

  • Ambulance bolesti  ARO