na úvod  /   Oddělení nemocnice   /   ARO   /   Hospitalizační péče   /   Resuscitační oddělení

Navigace na stránce

Resuscitační oddělení

Resuscitační oddělení

Naše lůžkové oddělení poskytuje komplexní resuscitační péči 24 hodin denně u pacientů všech věkových kategorií. U dětí je zajištěno základní ošetření a stabilizace životních funkcí a péče je dál poskytována na specializovaném dětském resuscitačním oddělení mimo naši nemocnici. Na lůžkové stanici našeho oddělení poskytujeme péči u stavů

V diagnostice a léčbě kritických stavů využíváme techniky umělé plicní ventilace, bronchoskopie, neinvazivní a invazivní monitorace oběhu, bedside ultrazvuková vyšetření, menší instrumentální výkony (tracheostomie, koniopunkce, pleurocentéza, perikardocentéza, epicistostomie, PEG a další), intermitentní i kontinuální eliminační techniky k náhradě funkce ledvin a řadu dalších. Přístroje a vybavení nutné pro poskytování intenzivní péče je systematicky inovováno

Oddělení disponuje šesti lůžky, uspořádaných boxovým systémem. Boxy jsou vybaveny moderní monitorovací technikou, přístroji pro přesné dávkování infuzí a léků a kvalitními přístroji pro umělou plicní ventilaci. Oddělení má k dispozici vlastní dialyzační přístroj, ultrazvukový přístroj, flexibilní bronchoskopy a RTG.

Vysoká úroveň péče je standardizovaná léčebnými protokoly.

Lékařský, sesterský i ošetřovatelský personál se soustavně vzdělává a péči poskytuje podle nových poznatků a doporučení v oblasti intenzivní medicíny.

Poskytujeme konzultační a konziliární činnost v oboru intenzivní medicíny pro jiná pracoviště a oddělení