na úvod  /   Oddělení nemocnice   /   ARO   /   Hospitalizační péče   /   Následná intenzivní péče

Navigace na stránce

Následná intenzivní péče

Oddělení následné péče / NIP/ je lůžkovým zařízením ,které poskytuje následnou intenzivní péči pacientům ,kteří jsou ve stabilizovaném stavu po zvládnutí náhlé kritické nemoci nebo náhlého kritického zhoršení chronického onemocnění, ale jejich zdravotní stav nadále vyžaduje částečnou nebo úplnou podporu základních životních funkcí.

NIP je určen nemocným, kteří jsou dlouhodobě závislí na umělé plicní ventilaci a potřebují dlouhodobou intenzivní péči. Převážně se jedná o pacienty s chronickým onemocněním , po KPR , po těžkých traumatech, po komplikovaných operačních výkonech, s neurologickým onemocněním, v septických stavech apod.

U těchto pacientů zdravotní stav nevyžaduje hospitalizaci na akutních lůžkách intenzivní péče, ale nadále je prioritou komplexní intenzívní péče( monitoring životních funkcí, nutriční podpora, …),intenzívní rehabilitační péče a resocializace.

Cílem naší péče je odpojení pacienta od umělé plicní ventilace, příprava na DUPV (domácí umělá plicní ventilace).

Péče je nepřetržitě zajišťována kvalifikovaným lékařským , sesterským a ošetřovatelským týmem,který doplňuje denně rehabilitační personál( kvalifikovaný fyzioterapeut). 

K dispozici jsou:

služby duchovního

služby psychiatra

NIP
NIP
NIP
NIP
NIP
NIP
NIP
NIP
NIP
NIP
NIP
NIP
NIP
NIP
NIP
NIP
NIP
NIP
NIP
NIP
NIP
NIP
NIP
NIP
NIP
NIP
NIP
NIP
NIP
NIP
NIP
NIP
NIP
NIP
canisterapie NIP
canisterapie NIP
canisterapie NIP
canisterapie NIP
canisterapie NIP
canisterapie NIP
canisterapie NIP
canisterapie NIP
canisterapie NIP
canisterapie NIP
canisterapie NIP
canisterapie NIP
canisterapie NIP
canisterapie NIP
canisterapie NIP
canisterapie NIP
canisterapie NIP
canisterapie NIP
canisterapie NIP
canisterapie NIP
canisterapie NIP
canisterapie NIP
canisterapie NIP
canisterapie NIP
canisterapie NIP
canisterapie NIP
canisterapie NIP
canisterapie NIP
canisterapie NIP
canisterapie NIP