na úvod  /   Oddělení nemocnice   /   ARO   /   Informace pro pacienty

Navigace na stránce

Informace pro pacienty

Vážené pacientky/pacienti přicházející k operačnímu zákroku, 
moc dobře si uvědomujeme, že podstoupit operační zákrok je pro každého nesmírně významný krok, spojený mnohdy s velkým psychickým a fyzickým vypětím. Chtěli bychom Vaše obavy v maximální možné míře rozptýlit. Je nám jasné, že toho lze dosáhnout jen zcela otevřeným a vstřícným přístupem v komunikaci s vámi. Součástí tohoto přístupu je i snaha poskytnout maximum informací o plánovaném zákroku a anesteziologické péči, spojené s ním. Jsme upřímně nachystáni zodpovědět vám veškeré vaše dotazy (pokud na ně budeme znát odpověď).

Den před plánovaným výkonem vás navštíví na oddělení anesteziolog, který vám podá informace o způsobu podání anestezie, možných rizicích a komplikacích. Zároveň se můžete v průběhu rozhovoru zeptat na vše, co považujete za podstatné. Lékař anesteziolog Vám rád srozumitelným způsobem odpoví na Vaše otázky a vysvětlí nejasnosti.

Další informace prosím hledejte v informačních materiálech přiložených níže, nebo neváhejte nám svůj dotaz či obavu zatelefonovat na 566801710.

Informovaný souhlas s anesteziologickou péčí

Informace o anesteziologické péči - brožura

Vážení rodinní příslušníci, 
Váš nejbližší se stal pacientem lůžkové části Anesteziologicko-resuscitačního oddělení Nemocnice Nové Město na Moravě, p.o. Zde mu bude poskytnuta maximální možná léčba, odpovídající nejnovějším poznatkům lékařské vědy. Všichni členové našeho týmu jsou současně připraveni s vámi komunikovat o zdravotním stavu vašeho blízkého. A to vše s maximální možnou vstřícností a otevřeností. Tato komunikace však má svá pravidla a prosíme vás, abyste se s nimi seznámili a dodržovali je. Přečtěte si prosím informační leták pro rodinné příslušníky a další přiložené informace. Při jakékoliv nejasnosti se nám prosím ozvěte na 566801802

Informace pro  příbuzné a blízké našich klientů

Informace o konceptu bazální stimulace