KOS Kooperující Onkologická Skupina

na úvod  /   Pro zdravotníky   /   KOS Kooperující Onkologická Skupina

Navigace na stránce

KOS Kooperující Onkologická Skupina

Kooperující onkologická skupina Kraje Vysočina - Nemocnice Nové Město na Moravě, p.o.

„Smyslem činnosti kooperující onkologické skupiny (KOS) je vytvořit síť zdravotnických zařízení, starajících se o nemocné s nádorovými onemocněními. Tato zařízení se rozhodla přijmout společná pravidla a postupy léčby onkologicky nemocných, která sdílejí, vyhodnocují a upravují dle nejnovějších vědeckých poznatků.“

 

Jmenování indikačních komisí

Onko-chirugická
Onko-urologická
Onko-gynekologická
Onko-pneumologická

 

Protokoly

PN LPP 4/2017 Karcinom kolorekta 15.5.2017
PN LPP 5/2017 Nádory těla děložního 15.5.2017
PN LPP 6/2017 Karcinom ledviny 15.5.2017
PN LPP 7/2017 Karcinom prostaty 15.5.2017
PN LPP 8/2017 Karcinom prsu 15.5.2017