Výuka

na úvod  /   Pro zdravotníky   /   Výuka

Navigace na stránce

Výuka

12.7.2024.

VÝUKA PREGRADUÁLNÍ

Nemocnice spolupracuje se Střední a Vyšší zdravotnickou školou ve Žďáru nad Sázavou (výuka sester na škole, praxe studentů v nemocnici). Časté je zde i vykonávání praxe mediků.

 

VÝUKA POSTGRADUÁLNÍ

A. AKREDITACE PRO SPECIALIZAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ:

Nemocnice Nové Město na Moravě získala akreditaci pro specializační vzdělávání lékařů v těchto specializačních oborech:

 

Obor specializačního vzdělávání Platnost do:

Anesteziologie a intenzivní medicína

5.1.2025

Dětské lékařství

13.3.2023

Infekční lékařství

12.7.2024

Oftalmologie

17.2.2025

Patologická anatomie (Patologie)

6.12.2024

Vnitřní lékařství

24.6.2024

Úrazová chirurgie (Traumatologie)

22.12.2025

Gynekologie a porodnictví

20.7.2024

Hematologie a Transfuzní lékařství

23.4.2021

Klinická biochemie

13.2.2023

Radiologie a zobrazovací metody

6.12.2021

Rehabilitační a fyzikální medicína

1.4.2024

Ortopedie

11.12.2022

Chirurgie

5.6.2023

Neurologie

18.12.2022

Revmatologie

16.3.2025

Nefrologie

6.5.2021

Urologie

17.7.2020

Nukleární medicína

26.3.2021

Diabetologie a endokrinologie

19.9.2020

Gastroenterologie

27.6.2022

Provádíme výuku vlastních lékařů a smluvně i pro jiné nemocnice nebo zdravotnická zařízení.

 

Přehled vzdělávacích zařízení, se kterými máme smlouvu o zabezpečení praxe

České vysoké učení technické v Praze
FARMEKO - Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední odborná škola, s.r.o. Jihlava
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta
Masarykova univerzita Brno
Masarykova univerzita Fakulta sportovních studií
Masarykova univerzita Lékařská fakulta
Ostravská univerzita Lékařská fakulta
Ostravská univerzita v Ostravě
Ostravská univerzita, Lékařská fakulta
Střední odborná škola Nové Město na Moravě
Střední odborná škola sociální u Matky Boží Jihlava
Střední průmyslová škola potravinářství a služeb Pardubice
SZŠ a VOŠZ Brno
SZŠ a VOŠZ Žďár nad Sázavou
Technická univerzita v Liberci, Fakulta zdravotnických studií
Teologická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Univerzita Karlova v Praze
Univerzita Karlova v Praze, 3. lékařské fakulty a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
Univerzita Karlova v Praze, lékařská fakulta v Hradci Králové
Univerzita Karlova, 1.,2.,3. lékařská fakulta
Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové
Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni
Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta zdravotnických věd
Univerzita Palackého v Olomouci, Lékařská fakulta
Univerzita Pardubice
Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Fakulta veterinární hygieny a ekologie VFU Brno
Vysoká škola polytechnická Jihlava
Vysoká škola zdravotnická, o.p.s. Praha
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta eletrotechniky a komunikačních technologií
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola ve Žďáře nad Sázavou
Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové
Vyšší odborná škola zdravotnická Brno, příspěvková organizace

 

B. Centrální sterilizace zajišťuje praktickou část výuky

Centrální sterilizace zajišťuje praktickou část výuky odborného kurzu akreditovaného Ministerstvem zdravotnictví České republiky (MZČR), určeného pro sestry pracující na Centrální sterilizaci. Teoretická část tohoto kurzu je zajištěna v Národním centru ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně (NCONZO).