na úvod  /   Oddělení nemocnice   /   Oční   /   Historie

Navigace na stránce

Historie

Oční oddělení bylo založeno v roce 1959. Skládalo se z lůžkového oddělení, odborné oční ambulance a samostatného očního operačního sálu. Od svého založení poskytovalo svým pacientům odbornou oční péči ambulantní a konsiliární pro dospělé i děti, lůžkovou péči a provádělo oční operace na víčkách, operace nitrooční (především šedého a zeleného zákalu) a operace šilhání. V posledních pěti letech největší rozvoj zaznamenaly operace šedého zákalu, které jsou prováděny ambulantně nebo při jednodenní hospitalizaci. Implantovány jsou výhradně měkké nitrooční čočky, operace je celá hrazena zdravotními pojišťovnami (možnost doplatku na tzv. prémiové nitrooční čočky není vyloučena). Souběžně byla rozvíjena péče věnující se chorobám sítnice především diabetické retinopathii a věkem podmíněné degeneraci sítnice.

Prvním přednostou oddělení byl MUDr. Karel Holub (starší). Do Nového Města přišel z nemocnice v Jihlavě, kde pracoval jako zástupce přednosty očního oddělení. Oční oddělení vedl 30 let.

Postupně vychoval řadu spolupracovníků a tak v rámci OÚNZ Žďár nad Sázavou vytvořil podmínky pro vznik dalších pěti samostatných očních ambulancí ve větších městech regionu.

V letech 1989 – 2015 byl přednostou očního oddělení MUDr. Karel Holub, který deset let pracoval na očním oddělení v Pardubicích. Před nástupem do Nového Města na Moravě pracoval jako zástupce přednosty oddělení. V únoru 2017 byl primářem oddělení jmenován MUDr. Zdeněk Bombera, kterého po jeho odchodu do jiného zdravotnického zařízení, na podzim 2017 vystřídala ve funkci MUDr. Eva Pačisková

Výraznými milníky ve vývoji očního oddělení bylo postupné zavádění moderních operačních, diagnostických a léčebných metod. První úspěšná implantace umělé nitrooční čočky při operaci šedého zákalu byla provedena 3.9.1991. Operace šedého zákalu fakoemulsifikací se uskutečnila 4.2.1997 a 23.6.1998 byla tato operace na přání pacienta poprvé provedena i ambulantně. V současné době provádíme ambulantní operace šedého zákalu na přístroji Stellaris od světového výrobce firmy Baush&Lomb.

Velkým přínosem v léčení očních komplikací cukrovky bylo zavedení laserové léčby léčbou diabetické retinopathie pomocí laseru roku 1992, kdy jsme získali první přístroj a zavedli tuto metodu na našem pracovišti. Uplatnění zobrazovacích metod s digitálním zobrazením pak umožnilo zasílání nálezů elektronicky a tak zlepšit spolupráci mezi jednotlivými pracovišti zabývajícími se léčbou věkem podmíněné degenerace sítnice a diabetického edému makulární oblasti. Zařazení našeho pracoviště mezi "diagnostická centra" s přímou návazností na "certifikovaná aplikační centra" umožňuje zlepšit kvalitu léčby přímou vzájemnou spoluprací těchto pracovišť. Našim pacientům se tak snižuje počet nutných návštěv centra a zajíždění na tato pro ně vzdálená pracoviště.