na úvod  /   Oddělení nemocnice   /   Oční   /   Informace pro pacienty

Navigace na stránce

Informace pro pacienty

Praktické rady:

Praktické rady před operací šedého zákalu: 

 1. znát termín operace
 2. před operaci:
  • absolvovat interní předoperační vyšetření, výsledky v den operace nesmí být starší 7 dnů
  • 4 dny před operací si do operovaného oka kapat kapky. Recept na ně jste obdrželi při objednání k operaci.
 3. ráno před příchodem: lehká snídaně, vzít si ranní léky
 4. DO NEMOCNICE SI PŘINÉST:
  • podepsaný souhlas s poskytnutím operačního výkonu
  • osobní doklady /občanský průkaz, karta pojišťovny, průkaz pracovní neschopnosti/
  • výsledek svého interního předoperačního vyšetření
  • všechny léky, které užíváte, v originálním balení
  • toaletní potřeby, ručník,pyžamo, domácí obuv,svačinu
  • Doporučujeme Vám nenosit s sebou větší množství peněz či cenné věci, zajistěte si odvoz z nemocnice domů.

OPERACE ŠEDÉHO ZÁKALU

Co je šedý zákal ?

Šedý zákal (katarakta) je oční onemocnění způsobené postupným kalením čočky, nejčastěji podmíněné věkem. Z tohoto důvodu se vyskytuje nejvíce v populaci nad 50 let. Postupné kalení čočky vytváří clonu, která časem vede ke zhoršování zraku. Jediná dnes známá a efektivní léčba je operativní odstranění zkalené čočky a její náhrada za čočku umělou. 

Průběh operace

Vlastní operace je uzpůsobena tak, aby co nejméně zatěžovala pacienta a byla co nejpohodlnější. Celý výkon trvá zhruba 30 minut, je prováděn v lokální anestezii převážně ve formě kapek, zřídka je nutná lokální anestezie injekční. Ve speciálních mimořádným případech jako např při psychickém či tělesném neklidu se používá anestezie celková. Během výkonu operatér proniká drobným řezem při okraji rohovky do oka (přední komory). Vlastní čočka je umístěna v pouzdře za duhovkou. Tato zkalená čočka je pak pomocí speciálního ultrazvukového nástroje rozmělněna a odsáta ven. Zůstává pouze pouzdro čočky, do kterého je vložena umělá nitrooční čočka. Výhodou malé rohovkové rány je její samouzavření bez nutnosti šití, v případě její netěsnosti je možno ranku zabezpečit jedním stehem. Po operaci je oko do druhého dne zavázané. 

Komplikace operace

Samotná operace není fyzicky příliš náročná, ale pro starší pacienty přestavuje určitý psychický stres, proto požadujeme celkové předoperační vyšetření s vyjádřením, zda je pacient schopen se operaci podrobit. I když úspěšnost operace je velmi vysoká, mohou se tak jako u každé operace vyskytnou i ojedinělé komplikace. Komplikace jsou ve velké většině úspěšně řešitelné pokud jejich řešení přichází včas. Z tohoto důvodu chceme na některé z nich upozornit: zapadnutí čočkových hmot do prostoru sklivce při porušení čočkového pouzdra, řešíme mimo naši nemocnici na specializovaném pracovišti, z dalších do mohou být: krvácení, nitrooční infekce, reakce nebo až nesnášenlivost umělé čočky či změna její polohy…Každý pacient po operaci dostává pokyny jak operované oko dále sledovat a jak o ně pečovat. 

Čočky

Protože v současné době při operaci používáme malý řez, implantujeme typy umělých nitroočních čoček z měkkých materiálů, které plně hradí zdravotní pojišťovna. 

POKYNY PRO PACIENTY PO OPERACI ŠEDÉHO ZÁKALU 

Vážená paní, vážený pane, 
absolvoval jste operaci šedého zákalu. V následujících týdnech bude probíhat hojení operovaného oka, které je pro konečný výsledek zákroku stejně důležité jako vlastní operace. K zajištění nekomplikovaného a správného průběhu hojení je nutné dodržovat zásady pooperační péče a řídit se pokyny lékaře. 

Oční kapky a masti
V den operace: nechejte, prosím, oko zalepené a oční kapky nekapejte Dále dle propouštěcí zprávy, kterou obdržíte při odchodu z nemocnice 

Režim 
V den operace je vhodný klidový domácí režim /není ale nutné ležet/. Od prvního pooperačního dne může pacient provádět běžné úkony domácího denního života, je však zcela nutné chránit si operované oko a dávat na ně pozor. Nemusíte omezovat sledování televize ani čtení - operovanému oku to neškodí. Také šetrné ohýbání a předklánění /např. při obouvání/ není důvod zakazovat. Mytí vlasů doporučujeme nejdříve 3. den po operaci. Po dobu minimálně 3 týdnů po operaci se vyhýbejte silně prašnému prostřední a koupání na veřejných koupalištích. Snažte se, prosím, v průběhu prvního měsíce po operaci maximálně omezit riziko úrazu operovaného oka /nejezděte na kole, neberte malé děti na klín, rozsviťte si, pokud jdete v noci na toaletu/. 

Pocity, bolest a vzhled oka
Po operaci /zejména v den operace/ můžete pociťovat mírnou bolest v oku, zejména řezání nebo svědění. Může být přítomný otok víček, spojivky a drobné modřinky na očním bělmě, které jsou normálním doprovodným jevem. V následujících dnech se vše vrátí k normálu. V případě, že zpozorujete některé z níže uvedených obtíží, je nutno rychle vyhledat očního lékaře:

Vidění
První den po operaci a několik následujících dní může být vidění operovaného oka zamlžené. Ke stabilizaci vidění dochází za dva až čtyři týdny. Určité kolísání může trvat až dva měsíce. Nové brýle lze zpravidla předepsat již za čtyři až šest týdnů po operaci.