na úvod  /   Oddělení nemocnice   /   Oční   /   Hospitalizační péče

Navigace na stránce

Hospitalizační péče

Jednodenní lůžkové péče je zabezpečena na stacionáři očního oddělení. K několikadennímu pobytu mohou být pacienti přijati v rámci společného lůžkového fondu nemocnice.

Operační sály

Samostatný operační sál je součástí odděleni. V rámci oční operativy se věnujeme jak nitroočním operacím tak i operacím na víčkách.Z operací nitroočních jednoznačně převládají operace šedého zákalu, které jsou prováděny ambulantně nebo při jednodenní hospitalizaci. Primárně implantovány jsou výhradně měkké nitrooční čočky, operace je celá hrazena zdravotními pojišťovnami.

Operace je prováděna technikou malého řezu, kdy používáme velikost řezu 2,5 mm až 1,7 mm (MICS), která je vhodná především u mužů užívajících léky na prostatu. Každé operaci šedého zákalu předchází podrobné oční vyšetření na naší ambulanci v rámci, kterého se upřesní indikace operace a stanoví síla a typ nitrooční čočky, která bude během operace do oka implantována. Současně se dohodne termín operace. Pacient též dostává podrobné pokyny jak postupovat. Operace provádíme ambulantně nebo při jednodenní hospitalizaci, přičemž pacienti jsou umístěni na lůžkovém stacionáři.

Operace na víčkách provádíme v ambulantním režimu. Jedná se jak o drobné tak i o větší zákroky. Odstraňování drobných výrůstků, žlutavých uloženin kůže, zbytků po zánětech žlázek na okraji víček, tumorků. Většími zákroky, kdy je nutné brát ohled na pooperační postavení víček je odstraňování větších útvarů a také operace napravující chybné postavení či chybnou funkcí víček(vtočený či vytočený okraj víčka, neschopnost sevřít víčka a uzavřít oční štěrbinu.

oční oddělení

Často požadovanými operacemi jsou operace kožních nadbytků. Tyto operace jsou operace za přímou úhradu pacientem. Výjimku může stanovit jen revizní lékař příslušné zdravotní pojišťovny na základě předchozího speciálního očního vyšetření (kritéria jsou poměrně přísná).