na úvod  /   Oddělení nemocnice   /   Ortopedie   /   Hospitalizační péče   /   ASK artroskopické výkony   /   Artroskopie hlezenního kloubu (horního hlezenního, talokrurálního kloubu, TC)

Navigace na stránce
na úvod Oddělení nemocnice Ortopedie Hospitalizační péče ASK artroskopické výkony Artroskopie hlezenního kloubu (horního hlezenního, talokrurálního kloubu, TC)

Artroskopie hlezenního kloubu (horního hlezenního, talokrurálního kloubu, TC)

Artroskopie hlezenního kloubu (horního hlezenního, talokrurálního kloubu, TC)

Co je artroskopie hlezna: Artroskopie hlezenního kloubu je  miniinvazivní vyšetřovací a operační metoda, při které se vpichy zavedou do hlezenního optická vlákna ( kamera) a sledováním na monitoru se  prohlédne buď přední  nebo zadní část hlezenního kloubu dle toho, kde má pacient obtíže. Dalšími vpichy se zavedou  do kloubu speciální nástroje,  jimiž je možné vnitřní struktury kloubu osahat, případně  operačně ošetřit.

Co nám artroskopie hlezna může přinést:  

Při artroskopickém vyšetření hlezna můžeme zhodnotit stav chrupavek na horní části hlezenní kosti talu), na dolní části holenní (tibie) a na zevním kotníku (distální fibula), kde může být defekt  chrupavky či chrupavky výrazně ztenčená. Na krčku talu může být defekt chrupavky či nárůstek bránící pohybu , což se projevuje  bolestí na přední straně hlezna. Obdobně může být nárůstek na přední straně kosti holení. V zadní části hlezna, se pomocí  artroskopie odstranit nárůstky,  projevující se bolestí v zasní části. Stejně se dá odfrézovat odlomená část zadního výběžku kosti hlezenné (processus posteriori tali). V hleznu můžou být přítomna drobná tělíska chrupavky, která vedou k blokům  (nemožnosti pohybu ). Pomocí artroskopie  je možné tato tělíska odstranit, aby nepoškozovala chrupavku v kloubu.

Výhody: 

Nevýhody: nutné specializované pracoviště s lékaři s erudicí k   artroskopii hlezenního kloubu

 

Popisky k videím:

Video 1. : Pohled do horního hlezenního kloubu , háčkem se osahává přední  nárůstek (osteofyt) na dolním konci kosti holenní a v dolní části patrný defekt chrupavky na krčku talu.

Video 2.:  Snesení nárůstku na kosti holenní pomocí shaveru (fréza)

Video 3.: stav po snesení nárůstku, kdy již není narážení na krček talu

 

Poškození vazů hlezna  (lig. fibulotalarae et  lig. fibulokalkaneare)  

Poškození vazů v oblasti hlezna (kotníku) patří mezi nejčastější poranění dolní končetiny. Mnohdy jsou přehlížena jak ze strany pacientů, tak lékařů. Pokud nejsou správně léčena, mohou vést k výrazným obtížím v oblasti hlezna ať ve smyslu nestability, což se projevuje „podvrtáváním kotníku“ při chůzi po nerovném povrchu a v těžkých stadiích i artrózou a výraznou bolestivostí. Poškození vazů hlezna, můžeme je rozdělit do dvou stadií.

1. Natažení vazů

Příznaky : Nejdůležitějším příznakem je  a bolestivost zevní strany hlezna a postupně se rozvíjející otok. Bolestivost se může rozvinout i několik hodin po úraze, až po vzniku otoku . U distenze se neobjeví krevní výron, který je známkou těžšího poranění.

Za  druhý stupeň je možné považovat částečné přetržení vazů  (parciální ruptura ) , kdy je struktura vazu narušena, ale není úplně přetržen. Pacient při špatném došlapu pocítí rupnutí. Při tomto stupni dochází i k poškození kloubního pouzdra, které je protkáno cévami a projeví se rozvojem krevního výronu.

Léčba: Po úraze je vhodné postiženou končetinu zaledovat, zatáhnout elastickou bandáží a postiženého dopravit k lékaři k případnému zhotovení rentgenového snímku, který může odhalit poškození kostí. K terapii je vhodné přiložení sádrové fixace na 4 týdny, aby došlo ke zhojení vazů.

3. Úplné přetržení vazů (totální ruptura vazů)

Příznaky

Příznaky poškození jsou stejné jako u částečné ruptury vazu, jen krevní výron a otok  bývá výrazný a vzniká velmi rychle po úraze.

Léčba

Pokud dojde k totální ruptuře vazů jde o závažné poranění a mělo by být vždy adekvátně ošetřeno. Při ošetření je nutné provést RTG vyšetření k vyloučení poškození kostí . Jde –li o rupturu vazů, měly by být urgentně operačně sešity s následnou fixací. Není-li úraz odoperován je nutná sádra na 6 týdnů