na úvod  /   Oddělení nemocnice   /   Ortopedie   /   Hospitalizační péče   /   Výkony na noze   /   Os tibialae externum

Navigace na stránce

Os tibialae externum

Os tibialae externum

Os tibialae externum je akcesorní (nadpočetná)  kůstka na vnitřní straně nohy naléhající na os navicularae (kost loďkovitá nohy). Tato kost se vyvíjí z několika základů (kostních jader), a pokud se základy nezhojí,  vzniká tato varianta akcesorní kosti.

Os tibialae externum

Příznaky

Os tibialae externum nemusí kromě deformity na vnitřní straně nohy způsobovat obtíží, ale při zatížení se může projevovat bolestivostí v místě deformity, neboť se na ní upíná šlacha musculus tibialis posterior, který se podílí na pohybu hlezna a vývoji příčně plochá klenby nohy. Při vyšetření je kromě deformity často patrné snížení příčné klenby nohy. Při RTG nohy je patrná akcesorní kůstka nebo deformita os navicularae  tvaru rohu (os cornutum).

Terapie

Terapie je takřka vždy operační, kdy se odstraní nadbytečná kostka. Je vždy třeba z kostky opatrně snést úpon šlachy musculus tibialis posterior i s kostním bločkem a fixovat ho do lůžka na dolní (plantární) straně os  navicularae, aby nebyla porušena vyváženost svalů na noze a byla stabilizována příčně plochá klenba.  Z tohoto důvodu je nutná fixace sádrou na dobu 6 týdnů od operace.