na úvod  /   Oddělení nemocnice   /   Ortopedie   /   Hospitalizační péče   /   Výkony na noze   /   Morbus Freiberg-Koehler (aseptická nekróza hlavičky metatarsu)

Navigace na stránce
na úvod Oddělení nemocnice Ortopedie Hospitalizační péče Výkony na noze Morbus Freiberg-Koehler (aseptická nekróza hlavičky metatarsu)

Morbus Freiberg-Koehler (aseptická nekróza hlavičky metatarsu)

Morbus Freiberg-Koehler (aseptická nekróza hlavičky metatarsu)

Morbus Freiberg-Koehler  je  aseptická  nekróza  hlavičky nejčastěji 2. nebo 3. metatarsu nohy (kosti zánártní).  Je častější u dívek v období dorůstání, kdy dochází nekróze hlavičky a následně deformitě přední části plosky nohy a následně vznikem otlaků. V akutním stadiu může být otok a bolestivost příčně ploché klenby nohy. Velmi často však probíhá bez většího povšimnutí  a začne se projevovat až v pozdějším věku v souvislosti s poruchou příčně ploché klenby nohy, kdy se projevuje bolestí  otlaky a  pod bříšky metatarsů v přední části nohy při chůzi a to nejprve při chůzi na vysokých podpatcích po přetížení. 

Morbus Freiberg-Koehler, stav po modelaci hlavičky
Morbus Freiberg-Koehler, stav po modelaci hlavičky

Příznaky

V akutním stadiu u dorůstajících sou bolesti přední části nohy většinou po zátěži a po ní. Na RTG snímcích jsou patrné známky aseptické nekrózy hlavičky metatarsu se změněnou strukturou a v pozdějších stadiích i tvaru. Pokud se pacient dostaví v pozdějším věku, kdy již k nekróze došlo,  udává palpačně bolestivost plosku nohy v přední části, kde je často patrný otlak a hmatná prominence. Na RTG snímcích je pak patrná výrazný destrukce hlavičky metatarsu.

Morbus Freiberg-Koehler, destrukce hlavičky metatarzu
Morbus Freiberg-Koehler, destrukce hlavičky metatarzu

Terapie

U akutního stadia, kde ještě nedošlo v destrukci hlavičky metatarsu je léčbou odlehčení, tak aby se hlavičky mohla přestavět v anatomickém postavení. Jako podpůrná léčba je možná magnetoterapie. Pokud však je hlavičky již deformována,  je na místě operační řešené, kde se využívá toto, že část kloubu směrem do plosky nohy (plantární) bývá nepoškozena. Provádí se proto osteotomie (přeříznutí) a modelace hlavičky tak, že se otočí plantární část směrem do kloubu, fixuje kostními stehy a odlehčí šest týdnů.  Tato operace má velmi dobré výsledky, na rozdíl od prosté resekce (uříznutí) deformované hlavičky, což vede  k přetížení příčně ploché klenby nohy.

 


celý článek Morbus Freiberg-Koehler