na úvod  /   Oddělení nemocnice   /   Patologie   /   Historie

Navigace na stránce

Historie

Patologicko-anatomické oddělení je součástí nemocnice od 2.5.1959. Primářem oddělení od 2.5.1959 do 31.12.1986 byl MUDr. František Stőger a od 1.1.1987 do 31.12.2007 byl primářem oddělení MUDr. Petr Bureš. Od 1.1.2008 je primářem patologicko-anatomického oddělení MUDr. Jan Brázdil.

Po roce 1989 došlo postupně k výrazným změnám v prováděných vyšetřeních. Oproti předcházející dominantní pitevní diagnostice dochází postupně k výraznému rozšíření vyšetření pro živé pacienty (biopsie a cytologie), které v současné době představují 90% pracovní náplně oddělení.

Do roku 2003 bylo oddělení umístěno v samostatné starší budově společně s oddělením mikrobiologie v dolní části areálu nemocnice. V polovině listopadu 2003 se oddělení přestěhovalo do suterénu nově rekonstruovaného chirurgického pavilonu nemocnice. Při přemístění do nových prostor bylo oddělení moderně přístrojově vybaveno (viz. Fotodokumentace).

Od března roku 2008 provádíme cytologické vyšetření bronchoalveolární tekutiny (BAT) se stanovením diferenciálního rozpočtu buněk. Toto vyšetření přispívá k diagnóze zejména u intersticiálních plicních procesů, včetně sarkoidózy. Naše výsledky byly prezentovány na Pneumologických dnech Vysočiny v září 2009.

Od března roku 2009 provádíme cytologické vyšetření štítné žlázy (FNAB) pro Radiodiagnostické oddělení naší nemocnice a pro MUDr. M. Holka, kteří v našem regionu provádějí tenkojehlové punkce štítné žlázy.

Od července roku 2009 provádíme peroperační vyšetření sentinelové uzliny při operacích nádorů prsu. Jedná se o nadstandardní vyšetření. Při pozitivním nálezu je indikována exenterace axilly v jedné době a pacientka je tak ušetřena další operační zátěže.

Od srpna roku 2009 provádíme imunohistochemické vyšetření. Jedná se o vyšetření vysokomolekulárních cytokeratinů (CK HMW) pro diagnostiku karcinomu prostaty, vyšetření steroidních receptorů a proliferační aktivity u karcinomů prsu a vyšetření cytokeratinů (CK AE1/AE3) v rámci diagnostického standardu vyšetření sentinelové uzliny u nádorů prsu. Tato vyšetření mají diagnostický a prediktivní význam (= určování odpovědi nádoru na hormonální léčbu).

Od 16.11. 2010 je Laboratoř patologicko-anatomického oddělení Nemocnice Nové Město na Moravě, p.o. akreditována Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. pod číslem 8100 dle normy ČSN EN ISO 15189:2007 Zdravotnické laboratoře - Zvláštní požadavky na kvalitu a způsobilost. Laboratoř je dle výše uvedené normy akreditována jako 6. patologické pracoviště v České republice a jako 1. patologické pracoviště v Kraji Vysočina.

Osvědčení o akreditaci ZDE

V průběhu roku 2011 jsme rozšířili spektrum imunohistochemických vyšetření, které na našem oddělení provádíme o antigeny TTF1, CD56 a p63, které používáme k subklasifikaci nediferencovaných nemalobuněčných karcinomů plic, antigen CD56 dále jako neuroendokrinní marker a p63 jako marker myoepitelií u lézí prsu. Pro diagnostiku karcinomu prostaty nyní kromě vysokomolekulárních karcinomů používáme i AMACR (racemázu) jako pozitivní imunohistochemický marker.