na úvod  /   Oddělení nemocnice   /   Patologie   /   Informace pro odborníky

Navigace na stránce

Informace pro odborníky

Biopsie

materiál zasílejte v označených nádobách s příslušnou fixační tekutinou a řádně vyplněnou žádankou v 1 provedení. Lékaři nemocnice vyplňují žádanky formou požadavku v nemocničním informačním systému Medea a zasílají ji také elektronicky. To umožňuje odesílat výsledky vyšetření elektronickou formou lékařům oddělením nemocnice.

Peroperační biopsie

materiál je nutno dodat z operačního sálu nativní, spolu s vyplněnou průvodkou s uvedením telefonního čísla, kam se má sdělit výsledek.

Cytologie

materiál je možno zasílat ve formě nátěrů na položních sklech nebo odebrané tekutiny, kde je ovšem nutno v případě časového prodlení použít vhodnou fixační tekutinu (např. Thiomersal). Opět je nezbytná řádně vyplněná žádanka v jednom provedení.

Autopsie

dokumentace zemřelého sestává z Listu o prohlídce zemřelého řádně vyplněného a orazítkovaného ve 4 kopiích a z vyplněného Průvodního listu ke klinické pitvě.

Všechny potřebné informace k odběrům a zasílání vzorků k histologickému a nebo cytologickému vyšetření na patologicko-anatomické oddělení najdete v  Příručce pro odběr primárních vzorků

 

Kontakt

Výsledky histologických a cytologických vyšetření: tel.: 566 683 844 nebo 566 801 844.

Provozní doba oddělení: Pondělí - Pátek 6.00 - 14.30 hodin

 

Konzultační a nadřazená pracoviště: 

Seznam smluvních laboratoří

Oddělení onkologické a experimentální patologie
Masarykův onkologický ústav
Žlutý kopec 7, 656 53 Brno 
Primář oddělení: MUDr. Pavel Fabian, Ph.D. 
Telefon: 543 133 411 - primář, 543 134 402 - sekretariát
Email: fabian@mou.cz 

Ústav patologie FN Brno
Jihlavská 20
62500 Brno
Přednosta ústavu: Doc. MUDr. Josef Feit, CSc.
Telefon: 532 232 366 - přednosta, 532 233 250 - sekretariát
Email: jfeit@ics.muni.cz 

Fingerlandův ústav patologie LF UK a FN
Fakultní nemocnice
Sokolská 581
50005 Hradec Králové
Přednosta ústavu: prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.d.
Telefon: 495 512 611, 495 831 111
Email: ryskaale@fnhk.cz 

Bioptická laboratoř, s.r.o.
Mikulášské náměstí 4
32600 Plzeň
Vedoucí laboratoře: prof. MUDr. Alena Skálová, CSc.
Telefon: 377 320 667, 603 835 353, 603 846 644
Email: biopticka@biopticka.cz 

Patologie Litomyšl, s.r.o.
Jana Evangelisty Purkyně 652
570 01 Litomyšl
Prim. MUDr. Zoltán Kerekes
Telefon: 461 612 574
Email.: patolker@lit.cz

Seznam spolupracujících laboratoří
Laboratoř experimentální medicíny při Dětské klinice 
Lékařská fakulta Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice v Olomouci
Puškinova 6, 775 20 Olomouc
Kontakty:
Tel.: 588 444 421
Fax: 588 442 527
E-mail: lem@upol.cz 
Kontaktní osoba: 
Doc. MUDr. Marián Hajdúch, Ph.D.
vědecký pracovník, vedoucí laboratoře
tel.: 588 444 441, 588 444 421 e-mail: marian.hajduch@upol.cz