na úvod  /   Oddělení nemocnice   /   Patologie   /   Laboratorní část

Navigace na stránce

Laboratorní část

Všechny potřebné informace k odběrům a zasílání vzorků k histologickému a nebo cytologickému vyšetření na patologicko-anatomické oddělení najdete v 
Příručce pro odběr primárních vzorků.

Přehled akreditovaných laboratorních vyšetření:

* Seznam protilátek pro vyšetření antigenů (metoda SOPV 03)

Název protilátky Zkratka Pozn.
Cytokeratin CK -
Cytokeratin, High Molecular Weight CK HMW -
Estrogen Receptor ? ER -
Ki-67 Antigen Ki67 -
Progesterone Receptor PR -
Thyroid Transcription Factor, TTF-1 TTF1 -
p63 p63 -
CD56/Neural Cell Adhesion Molecule-1 CD56 -
AMACR AMACR -
E-Cadherin E-cad -
c-erbB-2 HER2 -
cytokeratin 7 CK7 -
cytokeratin 20 CK20 -
HMB45/menalosome HMB45 -
S100 protein S100 -
Chromogranin A Chro A -
Prostatický specifický antigen PSA -
p40 p40 -
CD3 CD3 F
CD20 CD20 F
CD8 CD8 F
Synaptofysin SYNAP F
Společný leukocytární antigen (LCA) LCA F
Androgen receptor AR F
p53 p53 F
p16 p16 F
D2-40 D2-40 F
CEA CEA F
WT1 WT1 F
PAX8 PAX8 F
GATA3 GATA3 F
CK5/6 CK5/6 F
Glypican 3 GLYPIC F

** V rámci metody Imunohistochemická vyšetření antigenů (SOPV-03) zaveden flexibilní rozsah akreditace. Protilátky, které byly přidány v rámci flexibilního rozsahu akreditace, jsou v tabulce označeny v poznámce písmenem F.

Pozn.: Další imunohistochemická a molekulárně biologická vyšetření (PCR, FISH apod.) vyšetření zajišťujeme prostřednictvím smluvních laboratoří.